Projektet StoryBOOST går ut på att hjälpa mikroföretagare i svenska Österbotten att på ett kostnadseffektivt sätt differentiera sig i sin marknadsföring med hjälp av storytelling. Under projektet kommer konkreta verktyg att utvecklas, som småföretagare kan använda sig av för att differentiera sig och skapa konkurrensfördelar genom kommunikation. Verktygen kommer under 2019 att testas under workshopar med mikroföretagare i Jakobstadsregionen för att försäkra att de praktiskt användbara för slutanvändarna.

Efter projektet kommer verktygspaketet som skapats att publiceras. Paketet kommer att finnas tillgängligt kostnadsfritt för att mikroföretagare fritt ska kunna använda det i arbetet med att stärka sitt brand. Resultatet kommer att vara att vi får många unika, livskraftiga företag i periferin.


   
Follow us on social media: