Projektet StoryBOOST

Projektet StoryBOOST drevs vid yrkeshögskolan Centria under perioden 1.9.2018-31.3.2020. Syftet var att hjälpa mikroföretagare i svenska Österbotten att på ett kostnadseffektivt sätt differentiera sig i sin marknadsföring med hjälp av business storytelling.

Under projektets gång hölls föreläsningar och workshoppar som engagerade över hundra mikroföretagare. På den här hemsidan kan ni ta del av projektresultatet: ett arbetshäfte som är utvecklat med den österbottniska mikroföretagaren i åtanke. Här hittar ni även videoklipp av företagare som ger tips kring hur man kan använda sig av storytelling i marknadsföringen.

Projektet StoryBOOST finansierades av Leader Aktion Österbotten och Niilo Helanders stiftelse. Som projektledare fungerade Pernilla Howard och som projektarbetare Daniela Ilk.

 

 
 
Kontakt:
Projektledare Pernilla Howard
+358 40 808 6649
 

   
Seuraa meitä somessa: