TARGET - Tietoa projektista

Making Regional Manufacturing Globally Competitive and Innovative - TARGET

 

Taustaa hankkeesta


TARGET-hanke pyrkii digitalisaation hyödyntämisen edistämiseen toteutusalueiden yrityksissä. Hankkeeseen osallistuu Centrian lisäksi partnereita Ruotsista, Norjasta, Pohjois-Irlannista sekä Irlannista ja sitä rahoittaa Euroopan Unionin Pohjoinen Periferia ja Arktinen Ohjelma.


Toiminnan kohde

EU:n pohjoisella alueella eri maissa sijaitsevat tuotannolliset yritykset ovat pääsääntöisesti pieniä ja niille yhteistä ovat samanlaiset haasteet. Yritysten maantieteellinen sijainti eristää niitä markkinoista ja taloudellisista kasvukeskuksista, mutta myös kasvattaa erityisosaamista ja vahvuuksia jotka perustuvat alueellisiin erityisolosuhteisiin ja käytettävissä oleviin resursseihin.

Nämä yritykset tarvitsevat liiketoimintansa tehostamiseksi ja laajentamiseksi kehittyneitä teknologisia ratkaisuja, osaamista ja menetelmiä, joiden avulla voidaan kehittää tuoteominaisuuksiltaan ja hinnaltaan kilpailukykyisempiä tuotteita, sekä parantaa yritysten menestymisen mahdollisuuksia. Digitaalisaation ja modernien liiketoimintaratkaisujen hyödyntämisen avulla teollisuusyritykset voivat uudistaa toimintamallejaan, parantaa tuottavuuttaan ja kilpailukykyään, sekä kehittää uutta liiketoimintaa.

Tavoitteet

TARGET-hankkeen tavoitteena on kehittää digitalisaation mahdollistamia työkaluja ja menetelmiä pk-yritysten innovaatiotoiminnan tukemiseen, liiketoimintamallien luomiseen, digitaalisten tuotekehitys- ja tuotantotekniikoiden hyödyntämiseen, sekä yritysten kansainvälisen kilpailukyvyn kasvattamiseen. Tavoitteena on pienentää kilpailukyky- ja osaamispuutteita projektin toteutusalueen yrityksissä välittämällä tietoa ja osaamista kehittyneistä menetelmistä, teknologioista ja toimintatavoista, sekä demonstroimalla uuden teknologian ja ratkaisujen avulla saavutettavia hyötyjä.

Hankkeessa sovelletaan prosessien tehostamiseksi ja uuden liiketoiminnan luomiseksi 3D-mallinnusta ja -tulostusta, simulointia, robotiikkaa, digitointia, etäohjelmointia, parametristä suunnittelua, ym. digitaalisia tekniikoita.

Lisätietoa hankkeesta:

Jouni Vähäsöyrinki
projektipäällikkö
jouni.vahasoyrinki@centria.fi

Sakari Pieskä
tutkimusyliopettaja
sakari.pieska@centria.fi

Hankkeen englanninkieliset verkkosivut

Hankkeen partneriorganisaatiot ovat:

Cavan Innovation and Technology Centre, Irlanti
South West College, Pohjois-Irlanti
Luulajan Teknillinen Yliopisto, Ruotsi
Narvikin Korkeakoulu, Norja
Slico Local Enterprise Office, Irlanti

 

 

 

 


   

Ajankohtaista

TARGET-hanke on saatu menestyksekkäästi päätökseen

31.5.2018

TARGET-hanke päättyi huhtikuun 2018 lopussa ja haluamme kiittää lämpimästi kaikkia hankkeeseen osallistuneita. Toivotamme myös hyvää kesää ja toi...

Menestyksekästä alkanutta vuotta

1.1.2018

TARGET-hanke toivottaa yhteistyökumppaneilleen menestyksekästä alkanutta vuotta 2018!

Norjalaiset insinöörit vierailulla Ylivieskassa

26.10.2017

Lokakuun loppupuolella saapui kaksi insinööriä Norjan arktisesta yliopistosta (UiT) Narvikista Ylivieskaan parin päivän ajaksi tutustumaan Centrian osaamiseen 3D-tulostuksen s...

Seuraa meitä somessa: