Tehokas Puuteollisuus
(A71220)

Centria Puutuote toteuttaa Tehokas Puuteollisuus -hankkeen, jonka sisällön ydin on alueen puualan yritysten pintakäsittelyprosessien innovaatioiden ja investointien nopeuttaminen, puun jatkojalostusprosessien kehittämisosaaminen sekä tuote- ja tuotantoprosessien mallinnus. Samalla hankkeessa kehitetään Puutuotteen omaa toimintamallia ja -toimintaympäristöä.


Hankkeen tavoitteita ovat pintakäsittelyinnovaatioiden käyttöönoton nopeuttaminen puualan yrityksissä Centria Puutuotteen testausympäristöä ja sen toimitapoja kehittämällä, investointien tehokkuuden parantaminen yrityksissä, Puutuotteen osaamisen syventäminen ydinosaamisalueilla ja osaamisen konkretisointi sekä Puutuotteen nostaminen pintakäsittelyn kansallisesti tunnustetuksi osaamiskeskukseksi.
Toimintaa kehitetään yrityspilottien avulla, joita toteutetaan uusien teknologioiden kokeilevaan testaamiseen, investointien tukemiseen, investoitujen laitteiden sujuvaan käyttöönottoon ja prosessihallinnan osaamiseen.

Lataa esite

 


   

Ajankohtaista

Märkäkalvon paksuuden mittaaminen

18.12.2017

Tammikuussa 2018 Centrialla on testattavana ranskalaisen Enovasense SAS:n mittalaite, jolla voidaan mitata kuiva- ja märkäkalvopaksuuksia tuotantoajossa. Myös yrityksillä on mahdol...

Investointipilotit käynnistyvät syksyllä 2017

4.9.2017

Oletteko suunnittelemassa pintakäsittelyinvestointia tai onko jo toteutunut investointinne käyttöönottovaiheessa ja haluaisitte ylösajosta sujuvan ja käyttöasteesta ...

Kerro meille!

3.4.2017

Tehokas Puuteollisuus -hankkeen yhtenä tavoitteena on tuoda Centria Puutuotteen osaamista esille informatiivisilla nettisivuilla. Yksi osa tätä on ideaseinä, jossa yritykset voivat...

Follow us on social media: