Tavoitteet

 

Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla (PoPYk) hankkeen aikana tehdyssä strategiatyössä on saavutettu vahva pohja jatkotyölle. Strategian toiminnallistamiseksi on rakennettavissa tehokkaita kokonaisuuksia, joiden avulla entistä laajempi joukko opetushenkilöstöä osallistetaan yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen. Päätavoitteena on Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatusstrategian sisältöjen vienti käytännön toimintaan. Strategian mukaan kannustetaan tekemään rohkeita kokeiluja. Jotta jokainen opettaja olisi yrittäjyyskasvattaja, lisätään opetushenkilöstön yrittäjyysosaamista ja yritysyhteistyötä. Eri ammattialoilla on mahdollista valita yrittäjyysopinnot. Hankkeessa kuvataan selkeä yrittäjyyden polku, kuvaus mitä opintoja valitsemalla opiskelija saa yrittäjyyden tietotaidon ammatillisen osaamisen rinnalle.

Hankkeen tavoitteena on juurruttaa opettajuuteen uusia toimintatapoja laajasti eri koulutusorganisaatioissa. Ajatuksena on opettajuuden muutos tiimivalmentajuuteen. Hankkeessa lisätään sekä kansallisen tason että myös kansainvälistä yhteistyötä yrittäjyyskasvatuksessa


   
Seuraa meitä somessa: