Mitä hankkeessa tehdään?

 

 

Opetushenkilöstön yrittäjyysosaamista ja yritysyhteistyötä lisätään kokeilemalla uusia erilaisia yrittäjyyteen kannustavia menetelmiä opetuksessa. Hankkeen aikana järjestetään opeinfoja. Näillä toimenpiteillä pystytään vastaamaan yrittäjyyskasvatukseen ja opiskelijoiden tarpeisiin kokeilemalla erilaisia yrittäjyyskasvatuksen menetelmiä.

Kannustetaan kokeilemaan uusia toimintatapoja yhteisopettajuutta ja tiimityötä. Tiimiopettajuuden tarvetta voidaan perustella maailman muuttumisella, samalla opettajuuden tulee muuttua. Puhutaan myös termillä yhteisopettajuus, jossa useampi asiantuntija on oppijoiden käytettävissä. Työtä tehdään parhaimmillaan monialisissa tiimeissä.

Tulevaisuudessa opetuksen ja oppimisen tulee koostua entistä laajemmista, toisiinsa liittyvistä kokonaisuuksista. Tähän liittyy hankkeessa tärkeä teema opetuksen ja tki-toiminnan yhteistyön kehittämisestä. Hankkeessa lisätään sekä kansallisen tason että myös kansainvälistä yhteistyötä yrittäjyyskasvatuksessa.


   
Seuraa meitä somessa: