Uuden osaamisen lukio

Projektin kuvaus

 

Uuden osaamisen lukio -hanke vastaa muuttuvan toimintaympäristön ja uuden lukiolain vaatimuksiin kehittämällä ja lisäämällä lukioiden elinkeinoelämä- ja korkeakouluyhteistyötä. 

Lukiolain muutokset haastavat harvaan asutun pienyrittäjyysvaltaisen alueen, jossa korkeakoulujen pääkampukset ovat etäällä ja lukioiden väliset etäisyydet ovat pitkiä. Yhteistyön rakentaminen oman alueen korkeakouluyksiköiden (Centria-ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti) kanssa sekä elinkeinoelämäyhteistyön tiivistäminen alueen elinkeinoyhtiöiden yritysverkostoa hyödyntäen on mielekästä.

Uuden osaamisen lukio -hankkeessa kehitetään lukioiden elinkeinoelämä- ja korkeakouluyhteistyöhön luontevan vuoropuhelun ja käytännön yhteistyön toimintamalli. Opettajien täydennyskoulutusten ja valmennusten avulla edistetään opetushenkilöstön yrittäjyys- ja työelämäosaamisen, muuttuvan toimintaympäristön ennakoimisen sekä yrittäjämäisen toimintakulttuurin rakentamisen valmiuksia.

Hankkeen tuloksena syntyy uusi lukioiden elinkeinoelämä- ja korkeakouluyhteistyön toimintamalli, joka on pilotoitu ja raportoitu ja jonka vaikuttavuus on arvioitu. Alueen lukioiden henkilöstöllä on ajantasainen yrittäjyys- ja työelämäosaaminen. Uuden osaamisen lukiot tarjoavat opiskelijoilleen erinomaiset mahdollisuudet työelämä- ja yrittäjyystaitojen kehittämiseen ja edistävät opiskelijoiden työllistymistä alueen yrityksiin sekä hakeutumista korkeakouluopintoihin.

Hankkeen päätoteuttaja on Nivalan kaupunki / Nivalan lukio ja osatoteuttajina ovat yhdeksän Oulun eteläisen alueen lukiota, elinkeinoyhtiöt NIHAK ja Nivalan teollisuuskylä Oy sekä alueen korkeakouluyksiköt Centria-ammattikorkeakoulun Ylivieskan kampus sekä Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti.

Projektin kesto 1.9.2020 - 31.8.2022

Budjetti 588 501 € (rahoitus ESR 80%)


   
Seuraa meitä somessa: