Vallaton vammaistyö

Hankkeen päämääränä on vammaispalveluiden työntekijöiden työhyvinvoinnin ja tuottavuuden edistäminen. Hankkeessa etsitään yhteiskehittämisen kautta ratkaisuja vammaispalveluiden työntekijöiden jaksamiseen vaikuttaviin epäkohtiin ja edistetään koettua hyvinvointia. Samalla pyritään ehkäisemään alalla koettua väkivaltaa tai sen uhkaa.

Hankkeen tuloksena työntekijöiden itsetuntemus työhyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden osalta on kasvanut ja kohderyhmä on oppinut tunnistamaan ja kehittämään omia työskentelytapojaan turvallisuuden edistämiseksi työpaikalla. Vammaispalveluiden esihenkilöillä on myös yhteiskehittämisen tuloksena työkaluja haastavien tilanteiden läpikäyntiin omien työntekijöidensä kanssa.

Päätoteuttajana toimii Centria-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä.

Hankkeen toiminta-aika on 1.9.2021- 31.8.2023 ja sen kokonaisbudjetti on 279 987€.

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

 

 

 

 

 


   

Ajankohtaista

YLE Uutiset: Väkivallanuhka on läsnä vammaistyössä jatkuvasti – nyt siihen halutaan puuttua uusin keinoin

7.10.2021

YLE UUTISET Riikka Oosi 3.3. 06:51 Vammaispalveluissa kohdataan väkivaltaa tai sen uhkaa miltei päivittäin. Esimerkiksi Soiten vammaispalveluissa raportoitiin viime vuonna 845 he...

Seuraa meitä somessa: