Vallaton vammaistyö

Hankkeen päämääränä on vammaispalveluiden työntekijöiden työhyvinvoinnin ja tuottavuuden edistäminen. Hankkeessa etsitään yhteiskehittämisen kautta ratkaisuja vammaispalveluiden työntekijöiden jaksamiseen vaikuttaviin epäkohtiin ja edistetään koettua hyvinvointia. Samalla pyritään ehkäisemään alalla koettua väkivaltaa tai sen uhkaa.

Hankkeen tuloksena työntekijöiden itsetuntemus työhyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden osalta on kasvanut ja kohderyhmä on oppinut tunnistamaan ja kehittämään omia työskentelytapojaan turvallisuuden edistämiseksi työpaikalla. Vammaispalveluiden esihenkilöillä on myös yhteiskehittämisen tuloksena työkaluja haastavien tilanteiden läpikäyntiin omien työntekijöidensä kanssa.

Päätoteuttajana toimii Centria-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä.

Hankkeen toiminta-aika on 1.9.2021- 31.8.2023 ja sen kokonaisbudjetti on 279 987€.

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

 

 

 

 

 


   

Ajankohtaista

HFR-menetelmäosaaminen tuo turvallisuutta vaativaan asiakastyöhön

16.2.2022

Hallittu fyysinen rajoittaminen (HFR) tarkoittaa hankalissa asiakastilanteissa käytettävää ryhmätyömenetelmää, jonka avulla voidaan rajoittaa inhimillisin keino...

Hyvinvointi työfysioterapeutin näkökulmasta

14.2.2022

Haastattelimme Työplussan työfysioterapeutti Sirpa Sydänojaa työhyvinvointiin liittyen. Sirpa toimii myös Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten v...

Positiivisesta työotteesta tukea vaativaan asiakastyöhön

11.2.2022

Pari viikkoa sitten pääsimme keskustelemaan Vammaisalan vetovoima ja koulutuksen kehittäminen (VAVE) hankkeen toimijoiden kanssa. Vammaisalan tila ja tulevaisuus on sekä Vallaton v...

Seuraa meitä somessa: