Pietarsaaren Vanhan sataman brändäys (“Varumärkesbygget Gamla hamn”)

 

Hankkeen tavoitteena on rakentaa perusta Pietarsaaren Vanhan sataman brändäämiselle jonka ytimessä olisivat historialliset laivat Vega ja Jacobstads Wapen.

Käyttämällä yhteiskehittelyä, palvelumuotoilua ja tarinallisuutta työkaluina tavoitteena on lisätä alueen historian ja veneenrakennuksen näkyvyyttä ja tietoisuutta siitä. Päämääränä on myös kasvattaa kaupunkilaisten ja Vanhan sataman alueen yritysten sekä yhdistysten osallistumista alueen kehitykseen yhdessä kaupungin kanssa.

Hankkeen aikana tehdään aktiviteettisuunnitelma ja aikataulu Vanhan sataman alueen kehittämiselle. Hankkeessa tuotetaan myös markkinointisuunnitelmaa ja brändistrategia graafisine materiaaleineen ja kotisivuineen. Tavoitteena on myös saada käyntiin uusia tapoja ja kanavia alueen ja sen historian kertomiseen sekä nostaa aihetta paremmin esiin mediassa.

 

Hankeaika: 1.4.2017-30.9.2018

Budjetti ja rahoitus: 99 954 €
(Leader Aktion Österbotten ja Svenska kulturfonden)

 

Hankkeen vetäjänä Centria-ammattikorkeakoulu Oy, partnereina Vega-säätiö ja Vanha satama Oy.


   
Seuraa meitä somessa: