Tietoa hankkeesta

 

Ympäristön kuormituksen vähentäminen on kiistaton tarve nykymaailmassa. Tämän vuoksi niin kotimaassa kuin kansainvälisesti on kehitetty useita strategioita ekologisen toiminnan tukemiseksi. EU:n energia- ja ilmastostrategiassa on määritelty tavoitteeksi kuljetusten energiatehokkuuden parantaminen ja erityisesti yritysten logistiikkapalvelujen tehostaminen. Kansainvälisten linjausten, kuten EU:n ilmastostrategian lisäksi, mm. Liikenneviraston strategia ohjaa liikenteen energiatehokkuuden parantamiseen ja kokeiluihin liikenteen automatisaatiota edistäen. Liikenneviraston visio 2025 "Fiksut väylät ja älykäs liikenne - sinua varten" tähtää neljän päämäärän toteuttamiseen. Hallitusohjelman kärkihankkeita sekä energia- ja ilmastostrategiaa tukevat, kyseiset tavoitteet ovat:

  1. uudistunut liikkumisen ja liikenteen ekosysteemi
  2. luotettavat digitaaliset palvelut ja tehostunut toiminta
  3. toimiva ja turvallinen infra palveluiden alustana
  4. osaavat ihmiset ja uudistava kulttuuri

Vaste-hanke vastaa näihin linjauksiin tehokkaasti. Vaste on valmisteltu yhteistyössä alueen elinkeinoelämän, julkisen ja yksityisen sektorin kanssa, ja alueen elinkeinoelämän tarpeista lähtien. Hanke lisää alueen omavaraisuutta pienentämällä ympäristön kuormitusta vähentämällä tuotteiden elinkaaren aikaisia päästöjä. Hankkeen myötä saavutettavia ekologisen kestävyyden hyötyjä ovat pienentynyt hiilijalanjälki sekä parantunut energiatehokkuus.

VASTE-hankkeessa tullaan toteuttamaan palvelualusta, johon kuuluu energiankulutukseltaan tehokkaita IoT-älysensoreita. Sensoreita hyödyntäen tehdään kokonaisvaltaisia käytännön kokeiluja, joilla voidaan konkreettisesti mitata ja osoittaa geneerisen järjestelmän hyödyt eri sovelluskohteissa ja toimialoilla olemassa olevaan teknologiaan verraten.

 

 Logistiikan optimoinnin vaikuttavuus energia- ja kustannustehokkuuteen.

 

Hankkeen tavoite:

 

Hankkeen tavoitteena on edistää, kokeilla ja ottaa käyttöön vähähiilisiä ratkaisuja logistiikka-alalla parantaen alueellamme olemassa olevan liiketoiminnan kannattavuutta, sekä synnyttää uutta liiketoimintaa. Tavoitteena on kehittää uusia IoT-verkkoja hyödyntävä geneerinen palvelualusta kuljetusten energiatehokkuuden edistämiseksi, sekä yhteiskunnan eri sektoreiden (teollisuus, liikenne, julkinen ja yksityinen palvelusektori sekä kotitaloudet) palvelemiseksi:

Kehitettävä palvelualusta

- Palvelee logistiikkaa sensoriteknologiaa hyödyntävän ajantasaisen, uuden informaation avulla

- Tuottaa tietoa kustannustehokkaimman ja vähähiilisimmän logistisen reitin valintaan

 

Hankkeen myötä muodostuu:

  1. Uutta osaamista (vähähiilisyyttä edistävien menetelmien ja järjestelmiin liittyvä osaaminen) liittyen logistiikan hallintaan ja uusien IoT-verkkojen käytön hyödyntämiseen
  2. Uusi, ainutlaatuinen alueen julkisille ja yksityisille toimijoille yhteinen ja verkottunut eli useita toimijoita palveleva tutkimus-, innovaatio- ja oppimisympäristö

sekä palvelualusta, jolla

- tehostetaan kuljetusjärjestelyjä

- parannetaan kuljetusten energiatehokkuutta

- vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä

- saadaan aikaan kustannussäästöjä

 

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 669 000€ ja toteutusaika 1.6.2017-31.12.2020. 


   
Seuraa meitä somessa: