Mitä teemme?

 

Jatkuvasti kasvavien kasvihuonepäästöjen ollessa merkittävä haaste Suomessa, uusiutuvilla, vähäpäästöisillä polttoaineilla on tärkeä asema ekologisemman liikenteen luomisessa. Pitkällä aikavälillä tämä ei kuitenkaan riitä, joten tueksi tarvitaan uusia keinoja liikenteen päästökuorman helpottamiseksi.  Vaste-hankkeessa kehitetään näitä keinoja hyödyntämällä digitaalisia ratkaisuja. Energiankulutuksen ja edelleen päästöjen vähentämiseksi tarvitaan mm. seuraavia toimenpiteitä:

 1. Liikenteen uusien palveluiden kehittäminen
 2. Kulku- ja kuljetustapoihin vaikuttaminen
 3. Älyliikenteen keinojen hyödyntäminen

Ajoreittien optimointi ja sensoritekniikan hyödyntäminen voivat vähentää huomattavasti ajettavien kilometrien määrää, ja sitä kautta tuovat yritykselle säästöä niin rahassa kuin kasvihuonepäästöissäkin.

Hankkeen mukaisilla toimenpiteillä voidaan Keski-Pohjanmaan alueella saavuttaa 71 000 polttoainelitran vuotuinen säästö, mikä hiilidioksidiksi muutettuna vastaa vajaata 200 tonnia/CO2/a. Eri toimialoihin liittyvä logistiikka huomioiden optimoinnin vaikuttavuus energia- ja kustannustehokkuuteen ja edelleen vähähiilisyyteen moninkertaistuu.

 

Hankkeen käyttötapauksia

Vaste-hankkeessa on kehitetty muutamia käyttötapauksia kolmella eri toimialalla. Käyttötapausten tavoitteena on kehittää aiempaa toimintatapaa entistä ekologisemmaksi, jolloin yritys säästää luontoa ja rahaa.  Vaste-hankkeessa voidaan toteuttaa yrityksen kehitysideoita, jotka tukevat vähähiilistä liikennettä.

 

Jätehuolto

 

 1. Jätteen keräysastiat varustetaan sensoreilla, jotka seuraavat reaaliajassa astian täyttöastetta.
 2. Vaste-palvelualusta kerää ja analysoi sensoritiedon. Tietojen perusteella optimoidaan tyhjennysreitti.
 3. Jäteauto saa tiedon optimoidusta reitistä, ja pystyy tyhjentämään roska-astiat oikea-aikaisesti välttäen vajaiden astioiden kiertämisen ajoreitillään.

 

Henkilökuljetukset

 

 

 1. Asiakas ilmoittaa kyydin tarpeestaan Vaste-palvelualustan tietokantaan.
 2. Alusta hakee asiakasta lähimpänä sijaitsevan ja parhaimman palveluntarjoajan. Kuljettajan reitti optimoidaan reaaliaikaisesti tilausten perusteella.
 3. Asiakas saa reaaliaikaisen tilannetiedon oman kuljetuksensa tilasta. Kuljetuksen saa nopeasti ja edullisesta, sillä kuljettajan reitti on optimoitu huomioimaan muut tilaukset alueella.

 

Tavaratoimitukset

 

 

 1. Toimitettava tavara jätetään kuljetukseen ns. älykkääseen laatikkoon.
 2. Reitillä liikkuvat palveluntarjoajat saavat tiedon toimitettavasta paketista Vaste-palvelualustan kautta. Paketin toimittaa kuljetus, jonka matkan varrella laatikko ja sen määränpää sijaitsevat.
 3. Lähettäjä ja vastaanottaja seuraavat reaaliaikaisesti kuljetuksen etenemistä. Palvelualusta mahdollistaa useiden kuljettajien toiminnan yhdessä, joten kuljetusaika ja kustannukset pienenevät.

 

Onko sinulla idea, miten yrityksenne toimintaa voisi kehittää vähähiilisyyttä tukien? Ota yhteyttä!


   
Seuraa meitä somessa: