Vauhtia väylälle

Vauhtia väylälle -hankkeen avulla halutaan nopeuttaa ja sujuvoittaa toisella aseteella opiskelevien (ammatillinen koulu tai lukio) opiskelijoiden hakeutumista jatko-opintoihin ammattikorkeakouluun. Opiskelijoille on tarjolla ns. väyläopintoja, joiden kautta on mahdollista tutustua eri aloihin ja eri alojen opintoihin ja löytää itseä kiinnostava ala.

Väyläopintoja on tarjolla hoitotyön, kemian, liiketalouden, tietotekniikan, kasvatuksen, kulttuurin sekä sosiaalialalta. Lisäksi on kaikille aloille soveltuvia yhteisiä opintoja kuten esimerkiksi kieliopintoja.

Väyläopintoja toteutetaan niin ammattikorkeakoulun opetusryhmien mukana, erillistarjontana (liiketalouden valintakoetyöpaja) kuin verkko-opintoinakin. Opinnot ovat muutaman opintopisteen laajuisia ja mikäli osallistuja jatkossa hakeutuu Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijaksi, väyläopintoina suoritetut opinnot hyväksytään osaksi tutkinto-opiskelua. 


   

Ajankohtaista

Toisen asteen opettajat Centriassa 8.3.

11.3.2016

Kutsuimme lukion ja ammatillisen koulutuksen opettajia Centriaan 8.3. tutustumaan hankkeeseen sekä keskustelemaan hankkeen toteuttamisesta. Syntyi hyvää keskustelua ja saimme uusia ajatuksia puolin ja...

Seuraa meitä somessa: