ViVa – Vihreä vastuullisuus mikroyrityksissä

Yritysten vastuullisuus on nouseva megatrendi. Isot yritykset tekevät suunnitelmallista vastuullisuustyötä, mutta pienillä yrityksillä vastuullisuutta ei vielä kehitetä suunnitelmallisesti eikä sitä osata riittävästi tuoda esiin yrityksen brändin vahvistamisessa ja asiakasviestinnässä, vaikka vastuullisuus on asiakkaiden muuttuvien odotusten ja vaatimusten myötä kasvavassa määrin kilpailutekijä. Siksi tarvitaan keveitä ja nopeita keinoja tunnistaa ja arvioida mikroyritysten vastuullisuuden nykytilaa ja kypsyyttä sekä tuoda se osaksi suunnitelmallista yrityksen kehittämistä ja markkinointia.

Hankkeen tavoitteena on lisätä mikroyritysten ja yksinyrittäjien yritysvastuullisuuteen ja kestävään kasvuun liittyvää tietoa ja osaamista sekä opastaa yrittäjiä saatavilla olevien arviointi- ja kehittämistyökalujen käyttöön.

Hanke tarjoaa verkostomaisen foorumin vertaiskehittämiselle ja –oppimiselle.

Hankkeen odotetut tulokset:

  • Hankkeessa kehitetään mikroyrittäjien osaamista yritysvastuullisuudesta sekä edistetään heidän valmiuksia nopeaan muutoskyvykkyyteen.
  • Yrityksissä edistetään kiertotaloutta ja ekologista ajattelua, huolehditaan työhyvinvoinnista ja yrityksen säilymisestä elinvoimaisena.

 

Hanke toteutetaan 1.9.2021 - 31.8.2023 välisenä aikana.
Hankkeen päärahoittajana on Euroooan sosiaalirahasto ja sen kokonaisbudjetti on 394 147 €.

 


   
Seuraa meitä somessa: