WINWIN - Verkostosta voittoon kansallisesti ja kansainvälisesti

 

WINWIN:ssä keskipohjalaiset yrittäjät pääsevät yhdessä paneutumaan kansainvälistymisen ja digitalisaation teemoihin. Yhteisten työpajojen myötä muodostetaan kumppanuuksia, ja toteutetaan yhteisiä projekteja. Toiminnan toteuttaa Centria Ammattikorkeakoulu ja Viexpo. Toiminta on avointa kaikille ja kuulemme mielellämme toiveita, millaista toimintaa hankkeessa kannattaa toteuttaa. 


Hankkeessa on seuraavia tavoitteita:
1. Yritysten ja yrityskehittäjien verkosto toimii yhteistyön pohjana. Toimijoiden roolit ja palvelut yhteistyöprojektien toteuttamiseen on selkeytetty ja tukevat toisiaan.
2. Yritykset selviävät Korona-pandemian ja muiden globaalien muutosten tuomista haasteista
3. Yritykset hyödyntävät saatavilla olevia yrityskehitys- ja TKI-palveluita
4. Keski-Pohjanmaalta ponnistaa kansainvälisesti kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluita.
5. Alueen yritykset ovat kansainvälisesti kilpailukykyisiä hyödyntämällä liiketoimintaa tukevia digitaalisia työkaluja.
6. Yritykset ja aluekehittäjäorganisaatiot oppivat toteuttamaan kaupallisia yhteisprojekteja, joissa hyödynnetään jokaisen toimijan resursseja ja osaamista.

Tavoitteisiin pyritään seuraavien toimenpiteiden kautta:
Työpaketti 1. Teema-aiheiden kartoitus ja tutkimus: Kartoitetaan yrityskentältä tulevat tarpeet työpajojen ja verkostotoiminnan teemoiksi.
Työpaketti 2. Bootcamp-työpajat: Työpajat toteutetaan yhdessä hankkeen toteuttajien kanssa, jokaisen erityisosaamista pajakohtaisesti hyödyntäen. Työpajojen sisältöjä ovat mm. seuraavat: digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen, brändin rakentaminen, kansainvälistyminen ja vienti sekä tuote/palvelukehitys.
Työpaketti 3. Verkostotoiminta: Toteutetaan bootcampin kokemusten pohjalta alueen yrityksille verkostomaista yhteistoimintaa, jossa jaetaan omia tarpeita, onnistumisia ja haasteita. Tämän myötä syntyneitä ideoita jalostetaan yhteisprojekteiksi yritysten ja aluekehitysorganisaatioiden yhteistyöllä.

Tuloksena yrityspalveluiden ja TKI-toimien hyödyntäminen helpottuu, digitaalisuus tulee tutuksi, kansainvälistymisen rahkeet kasvavat ja syntyy verkostoja, jotka ovat antoisia osallistujille.

WINWIN on EAKR-hanke, ja sen rahoittaa Keski-Pohjanmaan Liitto. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2021-31.12.2022. Hankkeen budjetti on 200 640€, josta EAKR-rahoituksen osuus on 160 512€. Hanketta rahoittaa myös Kokkolan kaupunki.


   

Ajankohtaista

HALUAMMEKO OLLA VOITTAJIA? - kerro mitä haluaisit meidän tekevän!

15.10.2021

  Myynti – Asiakashankinta – Vahva brändi – Toimiva strategia – Meille sopivat digitaaliset työkalut – kaikki nämä teemat ovat tärkeitä...

Seuraa meitä somessa: