Yleissairaanhoitajan (180 op) ammatillisen perusosaamisen arvioinnin kehittäminen – yleSHarviointi-hanke

 

 

 

Työelämän muutokset laajentavat myös sairaanhoitajien tehtävänkuvaa ja sairaanhoitajilta tarvitaan uudenlaista osaamista. Ammattikorkeakouluissa ei tällä hetkellä ole olemassa sairaanhoitajan ammatillisen perusosaamisen vertailukelpoista ja systemaattista arviointimenetelmää. Valtakunnallisesti yhteiselle sairaanhoitajan ammatillisen perusosaamisen arvioinnin menetelmille ja osaamisen varmistamiselle on selkeä tarve.

yleSHarviointi-hankkeessa päivitetään yleissairaanhoitajan (180 op) ammatillisen perusosaamisen vaatimukset. Lisäksi hankkeessa kehitetään ammattikorkeakoulujen käyttöön sairaanhoitajaopiskelijoiden kliinisen osaamisen ohjauksen ja arvioinnin menetelmiä sekä yleissairaanhoitajan ammatillisen perusosaamisen arviointimenetelmä (valtakunnallinen koe). Hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kärkihanke ja se toteutuu vuosina 2018-2020.

Hankekonsortion muodostavat kaikki 21 ammattikorkeakoulua, joilla on sairaanhoitajien koulutusvastuu. Hanketta koordinoi Savonia-ammattikorkeakoulu. Centria on osatoteuttajana mukana kehittämässä sairaanhoitajakoulutusta ja osaamisen arvioinnin menetelmiä. Hankkeen keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Suomen sairaanhoitajaliitto ry ja sen kautta European Federation of Nurses Associations, Tehy ry ja Lääkehoidon opetuksen kehittämisen kansallinen asiantuntijaryhmä (LOKKA).

 

Yhteystiedot
yliopettaja, Hanna-Mari Pesonen
p. 040 681 0588
hanna-mari.pesonen@centria.fi

 

Seuraa hankkeen blogia

 


   
Seuraa meitä somessa: