Tekemällä ja kokeilemalla tuotamme yhdessä uutta ja käytännönläheistä osaamista

 

Soveltavaa tutkimusta sekä uuden osaamisen kehittämistä suoritetaan pääsääntöisesti hanketoiminnan avulla. Tutkimus- ja kehittämishankkeitamme ovat käytännönlähtöisä ja kehittämispainotteisia. Alueen elinkeinoelämä on mukana suunnittelemassa, toteuttamassa ja rahoittamassa hanketoimintamme. Toimintamallimme takaa sen että, tulokset saadaan nopeasti alueen yritysten ja yhteisöjen käyttöön.

Centrialla on pitkä kokemus julkisrahoitteisten tutkimus- ja kehityshankkeiden valmistelusta, rahoituksen hankkimisesta sekä johtamisesta. Hanketoimintamme laajuus vuositasolla on n. 6 miljoonaa euroa ja käynnissä olevien projektien määrä n. 80 kpl. Kokeneet projektipäällikkömme tuntevat niin alueelliset, kansalliset kuin kansainvälisetkin rahoituskanavat ja kykenevät johtamaan projektia laadukkaasti ja tehokkaasti kunkin rahoittajan hallinnolliset vaatimukset huomioiden. 

Toteutettavat hankkeet ovat monialaisia, Centrian koulutusaloja yhdistäviä. TKI-hanketoiminnan rahoituksessa hyödynnetään monipuolisesti eri rahoituskanavia. Suurimmat tutkimus‐ ja kehityshankkeiden julkiset rahoittajat ovat EU (EAKR, ESR, Interreg), Business Finland, maakuntien liitot ja ELY‐keskukset.

Hankkeet toteutetaan neljässä tutkimus- ja kehittämisryhmässä: digitalisaatio, tuotantotalous, kemia ja biotalous sekä hyvinvointi ja yrittäjyys. Tiimit tukevat toisiaan poikkitieteellisesti ja muodostavat rajapinnoille monialaisia osaamisia.

 

 

 

Hanketoiminnan yhteystiedot:
 TKI johtaja ja TKI-päällikkö (yrittäjyys ja hyvinvointi) Jennie Elfving 040 090 3929
 TKI-päällikkö (tuotantoteknologia) Jorma Hintikka 044 449 2637
 TKI-päällikkö (digitalisaatio) Marjo Heikkilä  044 449 2507
 TKI-päällikkö (kemia ja biotalous) Hanna-Kaisa Koponen 044 725 0270

   
Seuraa meitä somessa: