Kemia ja biotalous

Kemia ja biotalous -tiimissä tehdään tutkimus- ja kehitystyötä kemianteollisuuden, bioenergian sekä maatalouden tuotteisiin, prosesseihin, teknologioihin ja palveluihin liittyen. Tiimi on mukana kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimus- ja kehityshankkeissa, sekä opetus- ja palvelutoiminnoissa.

Kemia ja biotalous -tiimin hankkeet painottuvat materiaaliosaamiseen, kiertotalouteen, biotalouteen ja uusiutuvaan energiaan sekä energiatehokkuuteen.

Tiimin erityisosaamisalaa on arvoaineiden erottaminen ja karakterisointi biomassoista, uusien materiaalien ja prosessien kehittäminen sekä kiertotalouden ratkaisujen edistäminen. Myös uusiutuvan energian ratkaisut, ener­gian varastointi sekä kemiallisten analyysimenetelmien kehittäminen haastaville näytematriiseille ovat tiimin kärkipainopistealoja.

Tiimin asiantuntijat osallistuvat hanketoiminnan lisäksi aktiivisesti kemia- ja materiaalipalvelujen suunnitteluun ja tuottamiseen.

Kemian koetehdas Chemplant tarjoaa yrityksille ainutlaatuiset puitteet vaativaan T&K-toimintaan. Koetehtaan toiminnallisena ytimenä ovat kaksi pilot-mittakaavan reaktoria. Lisäksi koetehdasta palvelee laboratorioympäristö, joka mahdollistaa laboratoriomittakaavassa tehtävät kokeet ennen varsinaista pilotointia. Koetehtaassa yrityksillä on käytössä tiimin vahva käytännön asiantuntijuus sekä teoreettinen osaaminen. Vuonna 2017 valmistuneessa saostuslaboratoriossa yritykset voivat kehittää uusia materiaaleja ja niiden valmistusprosesseihin liittyvää osaamista.

 

Yhteystiedot

Tero Tuuttila
TKI-päällikkö
040 190 4788
tero.tuuttila@centria.fi 


Kemian ja biotalouden hankkeita ovat:

 

Hanke Toimiala
Muut
Added value » Kemia
EteVä pilotti » Kemia
GREENER – clusterinG Remote rEgions for ENergy rEsilience and gRowth » Kemia
Ilmastoindikaattori » Kemia
Uusia mahdollisuuksia kasvipohjaisten raaka-aineiden jatkojalostamiselle ja viennille Keski-Pohjanmaalla » Kemia
Act Now » Kemia
Analyysiympäristö biomassojen karakterisointiin » Kemia
Arctic Energy – Low Carbon Self-Sufficient Community » Kemia
BBI – Bothnia Business Innovation » Kemia
BioKaMa » Kemia
Biolaakso II – Kemian ja biotalouden osaamiskeskittymä » Kemia
Chemplant – Kemian koetehdas » Kemia
ECOLABNET » Kemia
EVAKOT » Kemia
Green Bioraff solutions (GBS) » Kemia
HABITUS » Kemia
Horizon2020 – CELLUCOMP preparation project (High mechanical strength demanding structures utilizing cellulose based reinforcements) Kemia
Ingredients for Health – Potential ingredients for health promoting food supplements in the Nordic region » Kemia
LECo – Local Energy Communities » Kemia
MAAKIERTO KP » Kemia
Maaseudun asukkaiden energiatietoisuuden edistäminen » Kemia
MoreNPBiz » Kemia
NovelBaltic » Kemia
SAOSTUS – Kemiallinen saostus uusien metallikemikaalien valmistuksessa, liuospuhdistuksessa ja veden käsittelyssä (investointiosio) Kemia
SWW – Smart and Safe Work Wear » Kemia
SYMBIOMA » Kemia
Smart WPC – Development of Functionalized Composites Based on Cellulose for Smart Products » Kemia
TEST-4-SME » Kemia
VENEPRINT » Kemia
Vaste » Kemia

   
Seuraa meitä somessa: