Päättyneet hankkeet

 

Hanke Toimiala
5G
5GTN+ » Päättyneet hankkeet
CORNET – Critical Operations over Regular Networks » Päättyneet hankkeet
IMAGE 5G » Päättyneet hankkeet
Digitalisaatio
CORE++ – Cognitive Radio Trial Environment ++ » Päättyneet hankkeet
D2I – Data to Intelligence » Päättyneet hankkeet
EVGA – Electric Vehicles Goes Arctic! » Päättyneet hankkeet
eGOTHAM – Sustainable-Smart Grip Open system for The Aggregated Control, Monitoring and Management of Energy » Päättyneet hankkeet
Industrial Internet of Things (IIoT)
I3 – Innovations and Industrial Internet » Päättyneet hankkeet
TILT – Teollinen internet liiketoiminnan tukena » Päättyneet hankkeet
Xnet – digitalisaatiota edistävät verkkosovellukset » Päättyneet hankkeet
Älli – Älykäs automaatio ja teollinen internet » Päättyneet hankkeet
Kemia ja biotalous
Akkumateriaalien tutkimusympäristön kehittäminen » Päättyneet hankkeet
Arvopilotti » Päättyneet hankkeet
Bioraff Botnia » Päättyneet hankkeet
FATLASE » Päättyneet hankkeet
Grön omsorg i Österbotten – projektet » Päättyneet hankkeet
Hakkuutähteen ja hakkeen uudet käyttökohteet » Päättyneet hankkeet
Industry Nordic » Päättyneet hankkeet
KISS – Kokkola Industrial Symbiosis System » Päättyneet hankkeet
LIAK – Uudet litiumioniakkukemikaalit ja valmistusprosessit osana litiumarvoketjua » Päättyneet hankkeet
Metalrec » Päättyneet hankkeet
SAOSTUS – Kemiallinen saostus uusien metallikemikaalien valmistuksessa, liuospuhdistuksessa ja veden käsittelyssä (kehittämisosio) Päättyneet hankkeet
Liiketoiminta ja yrittäjyys
AppSim – Soveltava simulaatiopedagogiikka, digitaalisuus ja palvelumuotoilu osaamisen kehittäjinä » Päättyneet hankkeet
Keski-Pohjanmaan yrittäjyyspolku » Päättyneet hankkeet
Pilottipooli » Päättyneet hankkeet
StoryBOOST » Päättyneet hankkeet
Varumärkesbygget Gamla Hamn » Päättyneet hankkeet
Oppiminen ja uudet pedagogiset ratkaisut
AMKista työelämään » Päättyneet hankkeet
Digisti yhdessä » Päättyneet hankkeet
Jatkoväylä » Päättyneet hankkeet
Nopsa » Päättyneet hankkeet
Osallisuudella ja yhteistyöllä sujuviin oppimispolkuihin » Päättyneet hankkeet
Uutta avointa energiaa » Päättyneet hankkeet
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
AURA – Luonnostaan nouseva Pohjanmaa » Päättyneet hankkeet
Aura Utbildningsmodul inom naturbaserad vård och pedagogik » Päättyneet hankkeet
Green Care – koulutusmalli korkea-asteelle » Päättyneet hankkeet
Kehitysvammaiset osallisina Green Care-palveluiden kehittämisessä osaksi päivä- ja työtoimintaa » Päättyneet hankkeet
Mitä sinulle kuuluu? - Siikajoki, välittämisen ja vuorovaikutuksen yhteisö » Päättyneet hankkeet
OSAVA – Osallisuuden vahvistaminen nuorten kasvuympäristöissä ja -yhteisöissä » Päättyneet hankkeet
Urareitti – Korkeasti koulutetun maahan muuttaneen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen viitekehys » Päättyneet hankkeet
Tietoturva
CyberWI – Cyber-security in the Wireless Industrial use cases » Päättyneet hankkeet
Tuotantoteknologia
CMT – Nordic business opportunities from coating and additive manufacturing » Päättyneet hankkeet
DIM » Päättyneet hankkeet
Digiajan Tuotantopuisto (DAPP) » Päättyneet hankkeet
KILKA » Päättyneet hankkeet
PuuAsTe » Päättyneet hankkeet
RTTNK – Rakennustuoteteollisuuden nykytila-analyysi ja kehittämissuunnitelma Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa ja Keski-Pohjanmaalla » Päättyneet hankkeet
Serviisi – Digitalisaation ja uuden sukupolven robotiikan hyödyntäminen pk-yrityksissä » Päättyneet hankkeet
TARGET – Making Regional Manufacturing Globally Competitive and Innovative » Päättyneet hankkeet
TUTOES – Tuotannollisen toiminnan kehittämisen esiselvitys Oulun Eteläisessä » Päättyneet hankkeet
Ydinosaajat – Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa » Päättyneet hankkeet
Yrittäjyys ja hyvinvointi
Allegro Living Lab » Päättyneet hankkeet
Allegro School of Entrepreneurship » Päättyneet hankkeet
Discovering FUR – workshop » Päättyneet hankkeet
FUTURE SCHOOL » Päättyneet hankkeet
Finlandia Spot » Päättyneet hankkeet
FutureFOXstudio » Päättyneet hankkeet
FöreningsKICK » Päättyneet hankkeet
HYVISTO » Päättyneet hankkeet
Huomio myyntiin! » Päättyneet hankkeet
Meeting Point Kokkola » Päättyneet hankkeet
Myynnin Foorumi » Päättyneet hankkeet
PoPYK – Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla » Päättyneet hankkeet
Valmisteluhanke ServiceLab » Päättyneet hankkeet
Vauhtia väylälle » Päättyneet hankkeet
Yritysten TKI-hankkeiden buustausmallin kehittäminen » Päättyneet hankkeet
eMentoroinnin kehittäminen ammattikorkeakouluopintojen ja työelämän rajapinnassa » Päättyneet hankkeet
Muut
AnimalSense – A competence for animal sensor technology » Päättyneet hankkeet
China » Päättyneet hankkeet
DEWI – Dependable Embedded Wireless Infrastructure » Päättyneet hankkeet
FCLT – Future possibilities for CLT » Päättyneet hankkeet
Fast Wow Effect Boosting SME Business » Päättyneet hankkeet
H2020 MEMEX – valmisteluprojekti Päättyneet hankkeet
Keskipohjalainen koulutusväylä » Päättyneet hankkeet
Kokkogrow » Päättyneet hankkeet
KokkolaAR » Päättyneet hankkeet
MUMK – Meripohjolan uusi metalli- ja konepajateollisuus » Päättyneet hankkeet
POHKE – Pelialan osaamisen ja hautomotoiminnan kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla » Päättyneet hankkeet
Rakennustuotantoinsinööri RTI 2015 » Päättyneet hankkeet
Tehokas puuteollisuus » Päättyneet hankkeet
VERKKOVIRTA – Työn opinnollistamista verkkoyhteistyönä » Päättyneet hankkeet
Valmistumishautomo » Päättyneet hankkeet

   
Seuraa meitä somessa: