Tuotantoteknologia 

Tuotantoteknologia-tiimi tutkii ja kehittää pääasiassa teollisuuden tuotannon teknologioita ja tuotantoprosesseja.


Tiimin osaamiset keskittyvät materiaaleista puuhun, teräkseen sekä tulostettaviin ja koneistettaviin muoveihin.

Teknologioista tiimin vahvuuksia ovat:

  • robotiikka
  • automaatio
  • konenäkö
  • 3D-suunnittelu
  • 3D-mittaus
  • 3D-tulostus
  • RFID-teknologia

 

Tuotantoteknologian prosesseista tiimin osaamisalueisiin kuuluvat puun pintakäsittely ja puurakentamisen tuotteet, hitsausosaaminen, käynnissäpito, laatu ja lean.

 
Tiimillä on hyvät kumppanuussuhteet koti- ja ulkomaisiin korkeakouluihin sekä suomalaiseen teollisuuteen. Useat tiimin jäsenet työskentelevät hanketoiminnan lisäksi palvelutoiminnan projekteissa sekä opettajina.


Yhteystiedot

Jorma Hintikka
TKI-päällikkö
044 449 2637
jorma.hintikka@centria.fi

 

Tuotantoteknologian hankkeita ovat:

Hanke Toimiala
Tuotantoteknologia
Rakennusalan koulutustehtaan konseptointi » Tuotantoteknologia
RoboSol - Collaborative Robotic Solutions for development of sustainable micro, SME and large scale industries » Tuotantoteknologia
Battery Recycle - Akkupuisto » Tuotantoteknologia
CINEMA » Tuotantoteknologia
KÄYPI » Tuotantoteknologia
LaatuES – Laatuosaamisen ja – koulutustarpeen ennakoinnin esiselvitys » Tuotantoteknologia
Nuorista tuotannollisia yrittäjiä i4.0:n aikakaudella » Tuotantoteknologia
Serviisi – Digitalisaation ja uuden sukupolven robotiikan hyödyntäminen pk-yrityksissä » Tuotantoteknologia
TRINITY » Tuotantoteknologia
Tuotantoprosessien vakautus MITATEN » Tuotantoteknologia
Muut
Centrian testaustoiminnan kehittäminen » Tuotantoteknologia

   
Seuraa meitä somessa: