Yrittäjyys- ja hyvinvointitiimi

Palveluprosessien, liiketoimintamallien ja osaamisen kehittäminen

 

Tutkimus- ja kehittämisryhmän tehtävänä on palveluprosessien, liiketoimintamallien ja osaamisen kehittäminen osallistavilla menetelmillä.

Tiimin erityinen mielenkiinto kohdistuu

  • liiketoimintamallien ja yrittäjyyden kehittämiseen
  • uusien pedagogisten ratkaisujen löytämiseen
  • terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen

 

Läpileikkaavat teemat ovat osallistavat menetelmät, yhteiskehittäminen ja asiakaslähtöisyys. Katsomme maailman asiakkaan, opiskelijan tai potilaan silmin ja kehittämisen lähtökohtana on hänen tarpeet ja toiveet. Kokeilukulttuurin rakentaminen ja tukeminen on meille tärkeä asia ja sitä kautta edistämme yrittäjyyttä ja uusien innovaatioiden syntymistä. Meidän erikoisosaamisiin kuuluu mm. palvelumuotoilu, yrittäjyyskasvatus, turkisalan muotoiluosaaminen, Green Care osaaminen ja verkkopedagogiikka. Tiimissämme löytyy myös luovien alojen ja nuorisotyön asiantuntijoita.

Kehittäminen tapahtuu hankkeiden, palveluiden ja koulutuksien muodossa. Hankkeissamme painotamme moniammatillinen sektorirajat ylittävää innovaatio- ja kehittämistoimintaa. Kehittämiseen osallistamme työelämänedustajat, asiantuntijat ja opiskelijat. Käytännönläheinen ja verkostomainen toimintatapa takaa tulosten hyödynnettävyyden.

Teemme tiivistä yhteistyötä yritysten, julkisen sektorin, alueen kehittämisorganisaatioiden ja muiden korkeakoulujen kanssa. Paikallisten kontaktien lisäksi meillä on vahvat verkostot mm. Pohjoismaissa, Puolassa, Kiinassa ja Koreassa. Tutkimus- ja kehittämisryhmä koostuu n. 25 asiantuntijasta ja käynnissä on tällä hetkellä n. 25 eri hanketta, joiden kokonaisarvio on n. 3,5 milj. €. Tiimin kehittämisympäristöihin kuuluvat palvelumuotoiluun keskittynyt Silmu, myynnin kehittämiseen keskittynyt Myynnin foorumi ja mikroyritysten kehittämiseen keskittynyt Allegro Ink.

Meidän tiimimme on hyvä kumppani, jos yrityksesi tai organisaatiosi kaipaa uusia toimintamalleja ja luovia kehittämismenetelmiä.

 

Yhteystiedot

Johanna Jansson
TKI-päällikkö
040 480 7570
johanna.jansson@centria.fi


Yrittäjyyden ja hyvinvoinnin hankkeita ovat:

Hanke Toimiala
Liiketoiminta ja yrittäjyys
Allegro School of Entrepreneurship » Yrittäjyys ja hyvinvointi
AppSim – Soveltava simulaatiopedagogiikka, digitaalisuus ja palvelumuotoilu osaamisen kehittäjinä » Yrittäjyys ja hyvinvointi
Finlandia Spot Yrittäjyys ja hyvinvointi
FöreningsKICK » Yrittäjyys ja hyvinvointi
Integration och entreprenörskap Yrittäjyys ja hyvinvointi
Keski-Pohjanmaan yrittäjyyspolku » Yrittäjyys ja hyvinvointi
Pilottipooli Yrittäjyys ja hyvinvointi
PoPYK – Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla » Yrittäjyys ja hyvinvointi
Varumärkesbygget Gamla Hamn » Yrittäjyys ja hyvinvointi
Yritysten TKI-hankkeiden buustausmallin kehittäminen Yrittäjyys ja hyvinvointi
Oppiminen ja uudet pedagogiset ratkaisut
AMKista työelämään » Yrittäjyys ja hyvinvointi
DigiJouJou Yrittäjyys ja hyvinvointi
Digiohjausta kaikille! » Yrittäjyys ja hyvinvointi
Digisti yhdessä Yrittäjyys ja hyvinvointi
Jatkoväylä » Yrittäjyys ja hyvinvointi
Nopsa Yrittäjyys ja hyvinvointi
Opettajien yrittäjyysmittariston jalkauttaminen -kehityshanke Yrittäjyys ja hyvinvointi
Uutta avointa energiaa » Yrittäjyys ja hyvinvointi
eAMK » Yrittäjyys ja hyvinvointi
eMentoroinnin kehittäminen ammattikorkeakouluopintojen ja työelämän rajapinnassa » Yrittäjyys ja hyvinvointi
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
AURA – Luonnostaan nouseva Pohjanmaa » Yrittäjyys ja hyvinvointi
Aura Utbildningsmodul inom naturbaserad vård och pedagogik » Yrittäjyys ja hyvinvointi
Green Care – koulutusmalli korkea-asteelle » Yrittäjyys ja hyvinvointi
LUmOaVA » Yrittäjyys ja hyvinvointi
Mitä sinulle kuuluu? – Siikajoki, välittämisen ja vuorovaikutuksen yhteisö Yrittäjyys ja hyvinvointi
OSAVA – Osallisuuden vahvistaminen nuorten kasvuympäristöissä ja -yhteisöissä » Yrittäjyys ja hyvinvointi
Urareitti – Korkeasti koulutetun maahan muuttaneen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen viitekehys » Yrittäjyys ja hyvinvointi

   
Seuraa meitä somessa: