Yrittäjyys- ja hyvinvointitiimi

 

Tiimimme tutkimus- ja kehitystoiminta keskittyy seuraaviin painopistealueisiin:

  • liiketoimintamallien kehittäminen ja yrittäjyyden tukeminen
  • terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
  • uusien pedagogisten ratkaisujen löytäminen ja oppimisen tehostaminen

 

Tutkimuksen ja kehityksen lähtökohtana ovat asiakkaan, opiskelijan tai potilaan tarpeet ja toiveet. Erikoisosaamistamme ovat mm. liiketoiminnan kehittäminen, yrittäjyyskasvatus, palvelumuotoilu, Green Care, verkkopedagogiikka sekä turkisalan muotoilu. Tiimissämme työskentelee myös luovien alojen ja nuorisotyön asiantuntijoita.

Sovellamme tutkimus- ja kehitystyössämme osallistavia menetelmiä sekä moniammatillista, toimialat ylittävää yhteiskehittämistä, koska näemme näiden edistävän yrittäjyyttä sekä uusien innovaatioiden syntymistä. Kehitystoimintaan osallistetaan työelämäkumppaneita, asiantuntijoita ja opiskelijoita. Käytännönläheinen ja verkostomainen toimintatapamme takaa tulosten hyödynnettävyyden. Teemme tiivistä yhteistyötä yritysten, julkisen sektorin, alueen kehittämisorganisaatioiden ja muiden korkeakoulujen kanssa. Paikallisten kontaktien lisäksi meillä on vahvat verkostot mm. Pohjoismaissa, Puolassa, Kiinassa ja Koreassa.

Tiimissämme työskentelee TKI-asiantuntijoiden lisäksi liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan, kielten, musiikin ja yhteisöpedagogiikan opettajia. Kehittämistyötä tehdään kotimaisissa ja kansainvälisissä hankkeissa sekä palveluiden ja koulutusten muodossa. Kehittämisympäristöihimme kuuluvat mm. palvelumuotoilun simulaatiolaboratorio SILMU, myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen keskittynyt Myynnin Foorumi sekä mikroyritysten kehittämisyhteisö Allegro Ink.

Tiimimme on hyvä kumppani, jos yrityksesi tai organisaatiosi kaipaa uusia toimintamalleja ja luovia kehittämismenetelmiä.

 

Yhteystiedot

Johanna Jansson
TKI-päällikkö
040 480 7570
johanna.jansson@centria.fi


Yrittäjyyden ja hyvinvoinnin hankkeita ovat:

Hanke Toimiala
Liiketoiminta ja yrittäjyys
AppSim – Soveltava simulaatiopedagogiikka, digitaalisuus ja palvelumuotoilu osaamisen kehittäjinä » Yrittäjyys ja hyvinvointi
Integration och entreprenörskap » Yrittäjyys ja hyvinvointi
Pilottipooli » Yrittäjyys ja hyvinvointi
Sales is a King » Yrittäjyys ja hyvinvointi
StoryBOOST » Yrittäjyys ja hyvinvointi
ToTyk » Yrittäjyys ja hyvinvointi
Varumärkesbygget Gamla Hamn » Yrittäjyys ja hyvinvointi
Oppiminen ja uudet pedagogiset ratkaisut
AMKista työelämään » Yrittäjyys ja hyvinvointi
DigiJouJou » Yrittäjyys ja hyvinvointi
Digiohjausta kaikille! » Yrittäjyys ja hyvinvointi
Digisti yhdessä » Yrittäjyys ja hyvinvointi
Jatkoväylä » Yrittäjyys ja hyvinvointi
Kielivarannon vahvistaminen korkeakouluissa (KIVAKO) » Yrittäjyys ja hyvinvointi
Nopsa » Yrittäjyys ja hyvinvointi
Opettajien yrittäjyysmittariston jalkauttaminen -kehityshanke » Yrittäjyys ja hyvinvointi
Oppimisanalytiikka – Avain parempaan oppimiseen amkeissa » Yrittäjyys ja hyvinvointi
Uutta avointa energiaa » Yrittäjyys ja hyvinvointi
eAMK » Yrittäjyys ja hyvinvointi
yleSHarviointi – Yleissairaanhoitajan (180 op) ammatillisen perusosaamisen arvioinnin kehittäminen » Yrittäjyys ja hyvinvointi
Oppiminen ja uudet pedagogiset ratkaisut
Opiskelijayrittäjyyden toimintaympäristöt » Yrittäjyys ja hyvinvointi
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
AURA – Luonnostaan nouseva Pohjanmaa » Yrittäjyys ja hyvinvointi
EduPal – Palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutuksen monialainen ja työelämälähtöinen kehittäminen » Yrittäjyys ja hyvinvointi
Green Care – koulutusmalli korkea-asteelle » Yrittäjyys ja hyvinvointi
Kehitysvammaiset osallisina Green Care-palveluiden kehittämisessä osaksi päivä- ja työtoimintaa » Yrittäjyys ja hyvinvointi
LUmOaVA » Yrittäjyys ja hyvinvointi
LuoNa – Naturligt stöd för livet » Yrittäjyys ja hyvinvointi
Mitä sinulle kuuluu? - Siikajoki, välittämisen ja vuorovaikutuksen yhteisö » Yrittäjyys ja hyvinvointi
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
Nordic Nature Health Hub » Yrittäjyys ja hyvinvointi

   
Seuraa meitä somessa: