Energiatehokkuuspalvelut

Energiatehokkuutta edistävät palvelut asiakkaidemme tarpeet huomioiden

Tarjoamme asiakkaillemme energiatehokkuutta edistäviä asiantuntija- ja mittauspalveluita. Palvelun toteutuksessa huomioidaan asiakkaan yksilölliset tarpeet. Tyypillisimpiä asiakkaitamme ovat teollisuuden ja palvelualan yritykset, kunnat sekä kiinteistöjen omistajat.

Energiatehokkuuden avulla kustannussäästöihin

Asiakkaidemme tarpeiden mukaan räätälöidyt energiatehokkuuspalvelumme kattavat rakennusten sekä prosessi- ja tuotantolinjojen lämpökamerakuvaukset, paineilmaverkostojen vuotokartoitukset sekä Motivan mallin mukaisesti toteutetut yritysten ja kiinteistöjen energiakatselmukset. Palvelujemme kautta saavutettavat hyödyt konkretisoituvat asiakkaillamme energian ja paineilman kulutuksen pienenemisenä, veden kulutuksen laskuna, vähähiilisyyden tehostamisena sekä viime kädessä kustannussäästöinä.

Työ- ja elinkeinoministeriön sekä Motivan pätevöittämien energiakatselmoijiemme toteuttamiin energiakatselmuksiin on kuntien ja pk-yritysten mahdollista saada tukea jopa 50 % hyväksytyistä katselmuksen työkustannuksista.

Puolueeton nykytila-arvio

Palvelujemme avulla tarjoamme asiakkaillemme puolueettoman nykytila-arvion tarkasteltavan kohteen energiatehokkuudesta sekä ehdotuksen energiansäästötoimenpiteistä, jotka ovat hyödynnettävissä esim. kehitystoimenpiteiden ja investointiesitysten perustana.

 

Yhteystiedot

Jani Rättyä
Palvelupäällikkö
044 449 2577
jani.rattya@centria.fi 
Einar Nystedt 
Asiantuntija
040 548 8912
einar.nystedt@centria.fi

   
Seuraa meitä somessa: