Palvelumuotoilusta tehoa organisaation toimintaan

Monialaista osaamista palveluiden kehittämiseen

Asiantuntijoidemme kanssa voit kehittää parempia palveluita toimialasta riippumatta. Palvelumuotoilun avulla voit hyödyntää organisaatiosi resursseja tehokkaammin, kehittää liiketoimintaa ja palveluiden laatua, kasvattaa henkilöstön osaamista sekä parantaa asiakaskokemusta.

Asiakkainamme ovat eri alojen yritykset ja yhteisöt, joilla on kehittämistarpeita omien prosessien tai palveluiden kanssa. Palvelumuotoilun menetelmien avulla voit kehittää sekä sisäisiä, että myös ulkoisia palveluita ja prosesseja.

Asiakkaalle lisäarvoa palveluprosessien tehostamisesta

Tavoitteenamme on kehittää yhdessä asiakasorganisaation kanssa sujuvia ja asiakaslähtöisiä palveluita. Työskentely kehittämisprosessin aikana on vuorovaikutteista ja kokonaisvaltaista asiakas- ja työntekijäkokemuksen suunnittelua. Kehitystyötä tehdään osallistamisen, visualisoinnin ja kokeilujen kautta palvelumuotoilun menetelmin.

Kehittämistavoitteeksi voidaan asettaa esimerkiksi asiakastyytyväisyyden lisääntyminen, uusien asiakkaiden tavoittaminen ja organisaation toiminnan kehittyminen. Tehokkaassa työskentelyssä on oleellista kehittämiskohteen selkeä rajaaminen ja avainhenkilöiden osallistaminen. Centrian asiantuntijat tarjoavat ulkopuolisen näkökulman, uusia välineitä ja menetelmiä tulokselliseen kehittämistyöhön. Asiantuntijoillamme on usean vuoden kokemus prosessien ja palveluiden kehittämisestä.

Erityisosaamistamme ovat palvelusimulaatio ja empatiakokeilut.

Referenssit

KPK Yhtiöt, Kokkolan Energia Oy, K.H.Renlundin museo, ProAgria Keski-Pohjanmaa ry.

Yhteystiedot

Jani Rättyä
Palvelupäällikkö
044 449 2577
jani.rattya@centria.fi 
Johanna Hautamäki 
Asiantuntija
040 631 6754
johanna.hautamaki@centria.fi

 


   
Seuraa meitä somessa: