Potilasasiamiespalvelu

 

Laadukasta potilasasiamies- tehtävänhoitoa terveydenhuollon palveluntuottajille

Centria tarjoaa potilasasiamiespalvelua yksityisille ja julkisen terveydenhuollon palveluntuottajille.

Puolueetonta ja riippumatonta palvelua

Centria sitoutuu tuottamaan sopimuksen mukaisesti terveydenhuollon asiakkaan potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa tarkoitettuja potilasasiamiespalveluita. Potilasasiamiestehtävänhoito organisaation ulkopuolisena palveluna tuottaa riippumatonta ja puolueetonta palautetta palvelujen laadun varmistamiseksi ja kehittämiseksi.

Potilasasiamiehen palvelu osaksi laadun ja toiminnan kehittämistä

Palveluntuottaja saa sopimuksen mukaisesti palautetta potilasasiamiehelle tulleista yhteydenotoista. Palaute voidaan antaa vuosiraporttina, välittömästi yhteydenoton mukaisesti tai muutoin sovitulla tavalla. Palautetta voidaan hyödyntää muun kehittämistyön lisäksi myös potilas/asiakasturvallisuuden varmistamisessa. Asiakkailla on erittäin hyvä luottamus potilasasiamiehen asiantuntemukseen.

Yhteystiedot

Helinä Jokitalo  
Sosiaali- ja potilasasiamies
044 725 0544    
helina.jokitalo@centria.fi


   
Seuraa meitä somessa: