Sosiaaliasiamiespalvelu

 

Laadukasta sosiaaliasiamies-tehtävänhoitoa

Centria tarjoaa laadukasta sosiaaliasiamiespalvelua kunnille.

Puolueetonta ja riippumatonta palvelua

Centria sitoutuu tuottamaan sopimuksen mukaisesti sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa tarkoitettuja sosiaaliasiamiespalveluita. Sosiaaliasiamiestehtävänhoito organisaation ulkopuolisena palveluna varmistaa mahdollisimman riippumattoman ja puolueettoman asiainhoidon.  

Sosiaaliasiamiehen palvelu osaksi laadun ja toiminnan kehittämistä

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista mukaisesti sosiaaliasiamies raportoi vuosittain hänelle tulleiden yhteydenottojen sisällöstä kunnalle. Sosiaalihuollon palveluyksiköt saavat sopimuksen mukaisesti palautetta sosiaaliasiamiehelle tulleista yhteydenotoista. Palaute voidaan antaa myös välittömästi yhteydenoton mukaisesti tai muutoin sovitulla tavalla. Palautetta voidaan hyödyntää toiminnan ja laadun kehittämistyössä. Asiakkailla on erittäin hyvä luottamus sosiaaliasiamiehen asiantuntemukseen.

Yhteystiedot

Helinä Jokitalo  
Sosiaali- ja potilasasiamies
044 725 0544    
helina.jokitalo@centria.fi


   
Seuraa meitä somessa: