Elektroniikan ratkaisut

 

Palvelua Ylivieskan lähialueella toimiville yrityksille ja yrittäjille

Tarvitsetko uusia laitetoimintoja, tai mittauksen avulla uutta reaaliaikaista tietoa valmistukseen ja tuottamiseen liittyvistä prosesseista? Saatat työskennellä konepajayrityksessä, teollisuuden suunnittelutehtävissä, elektronisia toimintoja sisältäviä tuotteita suunnittelevassa yrityksessä, hyödykkeitä valmistavassa ja tuottavassa yrityksessä tai maatalouden elinkeinonharjoittajana.

Uusia laitetoimintoja sekä uutta tietoa prosesseista mittauksen langattomilla ratkaisuilla

Tarjoamme teille kehitystarpeen tai ongelman ratkaisevan suunnitelman ja toimitamme tarvittavan laitteiston. Päämääränämme on toimittaa teille kokonaisvaltainen ja valmis ratkaisu. Esimerkiksi mittauksen langattoman ratkaisun avulla pystytte tuottamaan prosesseihinne liittyvää arvokasta uutta tietoa. Saatavan uuden tiedon avulla voitte paremmin tarkkailla prosessien toimivuutta.

Voitte tavoitella uuden tiedon avulla hyötyjä, joita ovat mm. energiankulutuksen tehostaminen, materiaalihävikin vähentäminen, laadun kehittäminen tai ajan säästäminen. Saatte tarvitsemaanne kehityskohteeseen tai ongelmaan valmiin ratkaisun. Ratkaisu tarjoaa joko uusia laitetoimintoja laitteisiin ja koneisiin tai työkaluja tuotannon prosessien mittaamiseksi ja häiriöttömän toiminnan saavuttamiseksi.

Referenssit

Rautaruukki Oy ja Junnikkala Oy

Yhteystiedot

Mika Pahkasalo
Kehitysinsinööri
044 449 2619
mika.pahkasalo@centria.fi
Tuomo Viitala
Projekti-insinööri
044 449 2628
tuomo.viitala@centria.fi
Jani Rättyä
Palvelupäällikkö
044 449 2577
jani.rattya@centria.fi


Hyödynnä Tekesin innovaatioseteli - lue lisää!


   
Seuraa meitä somessa: