Materiaalitutkimuspalvelu

Laadunvarmistusta läpi valmistusprosessin

Materiaalitutkimuspalvelumme avulla asiakas saa selvyyden materiaaleihin ja niiden ominaisuuksiin liittyviin haasteisiin. Tutkimusta ja testausta tehdään läpi koko tuotteen valmistusprosessin: raaka-aineet, välituotteet ja lopputuotteet.

Tiedä tuotteesi ominaisuudet

Materiaalitutkimuksen avulla voidaan ennustaa, kuinka tuote toimii suunnitellun käytön aikana, olipa kyse sitten prosessin raaka-aineesta tai valmiista lopputuotteesta. Näissä tutkimuksissa selvitetään erilaisten olosuhteiden tai mekaanisten rasitusten vaikutusta aineiden ja tuotteiden ominaisuuksiin sekä materiaalien kestävyyttä käytönaikaisen rasituksen aikana. Materiaalien rakennetutkimuksen avulla voidaan ymmärtää materiaalien ominaisuuksien syitä tai tutkia syntyneiden vaurioiden laajuutta ja syntymekanismeja. Materiaalitutkimus toimii pohjana haluttujen ominaisuuksien kehittämiselle sekä raaka-aineen tai tuotteen koostumuksen optimoinnille. Tutkittavina materiaaleina voivat olla esimerkiksi polymeeriset materiaalit (muovit, hartsit, liimat, kumit, maalit ja monikerroksiset kalvot), komposiitit, puu- ja metallituotteet sekä pinnoitteet/pinnoitetut materiaalit.

Toistakymmentä vuotta analyysipalveluja

Tarjoamme testejä laadunvarmistuksen tueksi ja toimimme puolueettomana osapuolena ristiriitatilanteissa. Resursseinamme ovat osaava ja korkeasti koulutettu henkilöstö, kattava laitteistokanta sekä asianmukaiset laboratoriotilat. Tarpeen mukaan käytössämme on laaja yhteistyöverkosto.

Mittauksiin käytettyjä tekniikoita ovat mm:

Vetokokeet, kovuusmittaus (Vickers, Brinell, Shore), Pull tester, karheus, kulutus (Taber, Martindale), olosuhteet ja suolasumu, UV- ja ksenonvalo, lämpö- ja korkealämpötestaus, termiset analyysit (DMA, DSC, TGA), reometri, partikkelikoko, pintojen kostuminen, SEM-EDS, XRD, OES, GC/MS, HPLC, ICP-MS, tärinä ja EMC.

Yhteystiedot

Jani Rättyä
Palvelupäällikkö
044 449 2577
jani.rattya@centria.fi
Mervi Liesi
Asiantuntija
050 469 4782
mervi.liesi@centria.fi 

   
Seuraa meitä somessa: