Koostumusmäärityspalvelu

Materiaalien tunnistaminen, pitoisuusmääritykset ja laadunseuranta

Koostumusmäärityspalvelumme antaa vastauksia erilaisiin kysymyksiin, jotka liittyvät esim. raaka-aineisiin, tuotteisiin, materiaaleihin. Analysointeja tehdään siis raaka-aineesta aina lopputuotteeseen asti. Teemme koostumusmäärityksiä kiinteistä, nesteistä ja kaasuista. Suoritamme epäpuhtauksien ja lisäaineiden tunnistamista ja pitoisuusmäärityksiä, raaka-aineen ja tuotteen laadun varmistamista tai koostumuksen optimointia.

Tiedä mitä aineita tuotteesi sisältää

Tunnistettavina, vertailtavina tai määritettävinä materiaaleina voivat olla esimerkiksi: polymeeriset materiaalit (muovit, hartsit, liimat, kumit, maalit ja monikerroksiset kalvot), prosessien epäpuhtaudet, tuotteiden materiaalivirheet ja raaka-aineiden tasalaatuisuus. Pienten alkuainepitoisuuksien mittaaminen on mahdollista ICP-MS:llä puhdastilassa. Analysoimme myös haihtuvia aineita materiaaleista sekä prosessi- tai huoneilmasta.

Palvelua asiakastarpeiden mukaan

Tarvittaessa kehitämme ja räätälöimme analyysi- ja testausmenetelmiä asiakkaiden käyttöön. Resursseinamme ovat ammattitaitoinen ja korkeasti koulutettu henkilöstö, kattava laitteistokanta asianmukaisissa laboratoriotiloissa sekä yhteistyöverkosto tarpeen mukaan.

Mittauksiin käytettyjä tekniikoita ovat mm:

Pyrolyysi-, Headspace- ja termodesorptio-GC/MS, FT-IR, HPLC, IC, AAS, ICP-MS, XRD, SEM-EDS, OES, TG, DSC, perinteinen- ja Karl-Fischer - titraus ja gravimetriset menetelmät.

Yhteystiedot

Jani Rättyä
Palvelupäällikkö
044 449 2577
jani.rattya@centria.fi
Mervi Liesi
Asiantuntija
050 469 4782
mervi.liesi@centria.fi 

   
Seuraa meitä somessa: