Aineeton kulttuuriperintö /AV00AB85-3001

Koulutus alkaa
2.10.2019
Koulutus päättyy
18.12.2019
Haku alkaa
2.9.2019
Haku päättyy
13.9.2019
Hinta (ei koske muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoita eikä väyläopiskelijoita)
50,00€
Laajuus
5
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Opintojakson sisältönä on paneutua kulttuuriperinnön suojeluun, vaalimiseen ja hyödyntämiseen viime vuosina 
keskeiseksi nousseen aineettoman kulttuuriperinnön käsitteen kautta. Opintojaksossa tutustutaan siihen mitä on 
aineeton kulttuuriperintö sekä siihen liittyvät muut käsitteet, ilmiöt ja toimenpiteet, kuten elävä perintö, Unescon 
aineettoman kulttuuriperinnön suojelemista koskeva yleissopimus, suojelutyö sekä aineettoman kulttuuriperinnön 
kansallinen ja kansainvälinen luettelointi. Opintojaksossa opitaan näkemään elävä perintö osana ihmisen arkea sekä elävän perinnön ajattelumallin suomat mahdollisuudet yhteisölle ja yksilölle monikulttuurisessa maailmassa. 
Kurssilla tutustutaan oman, alakohtaisen kiinnostuksen mukaan aineettoman kulttuuriperinnön ilmiöihin sekä 
kansallisella että kansainvälisellä tasolla ja pohditaan kohteiden suojelutyön suomia mahdollisuuksia työllistävien 
innovaatioiden näkökulmasta. Käytännön esimerkkinä aineettoman kulttuuriperinnön kohteesta käytetään 
kaustislaista viulunsoittoperinnettä.

Opintojakson tavoitteet

Opiskelija ymmärtää aineettoman kulttuuriperinnön käsitteen ja huomaa elävän perinnön läsnäolon omassa 
arjessaan. Opiskelija ymmärtää, miksi Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojelemista koskeva yleissopimus on laadittu ja mitkä ovat sen tavoitteet. Opiskelija näkee aineettoman kulttuuriperinnön ilmiöiden suojelutyön 
mahdollisuudet pohjana uusille kaupallisille ja pedagogisille innovaatioille, jotka samalla edistävät perinteen 
säilymistä ja siirtymistä sukupolvelta toiselle. Opiskelija osaa perehtyä aineettoman kulttuuriperinnön luetteloihin ja 
niihin sisältyviin kohteisiin niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Opiskelija osaa tarkastella aineettoman 
kulttuuriperinnön sukupolvelta toiselle periytyviä ja muuntuvia ilmiöitä. Opiskelija käsittää aineettoman 
kulttuuriperinnön arvon ja merkityksen osana kulttuurien monimuotoisuutta ja ymmärtää kansallisten ja 
kansainvälisten käytänteiden jakamisen ja suojelutyön merkityksen.

Opintojakson kohderyhmä

Opintojakson suorittaminen ei vaadi aiempia aiheeseen liittyviä opintoja. Aineeton kulttuuriperintö -opintojakso on tarkoitettu kaikille aihealueesta kiinnostuneille. 

Opintojakso sopii erityisesti kulttuuri-, kasvatus-, musiikki-, ja sosiaalialan sekä museo- ja kulttuuriperintöalan opiskelijoille sekä alan parissa toimiville, jotka haluavat ymmärtää kulttuuriperintötyön uusia malleja ja käsityksiä.
 
0-5

Yhteystiedot

averko@centria.fi

Seuraa meitä somessa: