ÄLYKÄS AUTOMAATIO: Virtuaalinen käyttöönotto, kevät 2022

Koulutus alkaa
11.1.2022
Koulutus päättyy
1.3.2022
Haku alkaa
19.11.2021
Haku päättyy
11.1.2022
Hinta
0,00 €
Laajuus
5 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Opintojakso suoritetaan eritasoisilla harjoitustehtävillä. Tehtäviä ovat esimerkiksi robottisolun ja ohjelmoitavalla logiikalla toteutetun koneen virtuaalisen mallin rakentaminen ja näiden virtuaalinen käyttöönotto sekä aiheeseen liittyvät kirjalliset tehtävät.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee simuloimaan pienen laitteiston käyttöönottoa virtuaalisesti. Hän ymmärtää virtuaalisen käyttöönoton mahdollisuudet, hyödyt ja riskit. Opintojaksolla käydään läpi virtuaalisen käyttöönoton ohjelmistoja sekä yleisiä käsitteitä.

Opintojakson tavoitteet

Opintojakso on suunnattu ensisijaisesti insinööreille, jotka tarvitsevat työssään automaatio-osaamista.

Opintojakson kohderyhmä

Opintojakso on suunnattu ensisijaisesti insinööreille, jotka tarvitsevat työssään automaatio-osaamista.

Opintojakson aikataulua

Opetusta on seitsemän kertaa tiistai-iltaisin klo 17:00 – 20:15

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan täysin etäopetuksena ja siinä hyödynnetään aktiivisesti verkko-opiskelun mahdollisuuksia. Tämä mahdollistaa joustavan opiskelun asuinpaikasta riippumatta. Opiskelu tapahtuu pääosin Itslearning- ja Teams-ympäristöissä.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Opiskelija voi halutessaan pyytää opintosuoritusotteen hyväksytysti suoritetusta kurssista sähköpostitse osoitteesta averko@centria.fi.

Edeltävät opinnot

Ohjelmoitavat logiikat ja käyttöliittymät, robotiikka

Yhteistyökumppanit

Centria-ammattikorkeakoulu ja Lapin ammattikorkeakoulu toteuttavat koulutuksen yhteistyössä. Opintojaksot voivat olla korkeakoulukohtaisia tai yhteistyössä toteutettuja. Hankkeeseen on saatu avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

 Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelija voi hakeutua sekä Centrian että Lapin AMK:n opintoihin. Linkit Lapin AMK:n tarjontaan löydät alta:

 

Älykäs kenttäinstrumentointi ja väylätekniikka (Lapin amk)
Ajankohta: To iltaisin klo 17:00 – 20:15, 7 kertaa, alkaen 13.1. ja päättyen 24.2.
Sisältö:
 • Älykkäät kenttälaitteet
 • Tiedon ja sen keräämisen merkitys
 • Kenttälaitteiden perinteinen mA-viesti ja HART
 • Field expert ja HART-laitteet eri ohjelmistojen hyödyntäminen kentällä
 • Kenttälaitteiden liittäminen automaatioon, kenttäväylien hyödyntäminen
 • Kenttäväylien rakenne, suunnittelu ja käyttöönotto
 • Älykkäiden kenttäinstrumenttien tiedonsiirtotekniikat.
 • Kappaletavara-automaation ja prosessiautomaation älykäs automaatio
 • Turva-automaatio

Linkki: https://hakeutuminen-amk.peppi.lapit.csc.fi/web/hakijan-tyopoyta/opiskeluhaku#1687 

 

Pilvipalvelu ja teollisuus 4.0 (Lapin amk)
Ajankohta: Ti iltaisin klo 17:00 – 20:15, 7 kertaa, alkaen 15.3. ja päättyen 5.5.

Sisältö:
 • Teollisen internetin käsitte ja sen teknisen toteuttamisen vaateet.
 • Tietotekniikan osa-alueita, joiden avulla voidaan toteuttaa toimivia teollisen Internetin sovellusratkaisuja.
 • Teollisen internetin hyödyntämisratkaisujen suunnitelu ja arviointi.
 • Datan keruun ja analysoinnin menetelmiä, tiedonhallinnan merkitys sekä teollisen internetin fyysiset rajapinnat.
 • Sovellustason tiedonsiirtoratkaisuja pilvipalvelussa
 • Tietoturvavaatimukset käytännön toteutuksissa.

Linkki: https://hakeutuminen-amk.peppi.lapit.csc.fi/web/hakijan-tyopoyta/opiskeluhaku#1688 

Yhteystiedot

Hakeutuminen koulutukseen sähköisellä lomakkeella (alla linkki Hae koulutukseen) viimeistään 2.1.2022. Opiskelijat koulutukseen valitaan hakujärjestyksessä. Opiskelu tapahtuu tutkinto-opiskelijoiden kanssa samassa ryhmässä, joten paikkoja on rajoitetusti. Opiskelijavalinnan tulokset ilmoitetaan sähköpostitse 6.1. mennessä. Hakemuksen voi perua hakuaikana. Peruutukset osoitteella averko@centria.fi. Mainitse viestissä opintojakson nimi.

Koulutuksen sisältö sekä käytännön toteutus: Yliopettaja Sakari Pieskä, sakari.pieska@centria.fi, puh. 044 449 2564

Hakemukset, opintojen peruminen jne.: averko@centria.fi

Seuraa meitä somessa: