Ammattikorkeakoulututkinnon loppuunsaattaminen, insinööri, tradenomi (AMK)

Koulutus alkaa
8.3.2022
Koulutus päättyy
28.2.2023
Haku alkaa
7.2.2022
Haku päättyy
20.2.2022
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Ammattikorkeakoulututkinnon loppuunsaattaminen (AMK)

Oletko työtön, jolla on jäänyt aiemmin insinööri (AMK) tai tradenomi (AMK) tutkinto kesken ja haluaisit suorittaa tutkinnon valmiiksi? Väliaikaisella lakimuutoksella ammattikorkeakoulututkinnon loppuunsaattaminen on nyt mahdollista työvoimakoulutuksena. Koulutuksen tavoitteena on AMK-tutkinnon suorittamisen lisäksi työllistyä koulutusta vastaaviin tehtäviin.

Aikataulu: Koulutus toteutetaan Kokkolassa 8.3.2022 lähtien.

Koulutusnumero: 705161

Kohderyhmä: TE-toimiston ja työllisyyden kuntakokeilun asiakkaat, joilla on jäänyt tekniikan tai liiketalouden AMK-tutkinto kesken ja joilla on mahdollisuus suorittaa tutkinto valmiiksi 18 kk:n aikana. Tutkintoon hyväksyttäviä opintopisteitä tulee olla suoritettuna insinööriopintoihin noin 150 ja tradenomiopintoihin noin 120. Kesken jääneistä opinnoista tulee olla vähintään vuosi.

Ensisijaisesti koulutukseen valitaan opiskelijoita suorittamaan AMK-tutkinto valmiiksi seuraaviin koulutusohjelmiin:

- Sähkö- ja automaatiotekniikka
- Tuotantotalous
- Tieto- ja viestintätekniikka
- Konetekniikka
- Prosessi- ja materiaalitekniikka
- Kemiantekniikka
- Liiketalous

Toissijaisena kohderyhmänä ovat muuntokoulutettavat, joilla taustalla on opintoja toisesta tutkinnosta, opistoasteen tutkinto tai vastaavan tasoinen ulkomailla suoritettu tutkinto.

Toteutustapa: Koulutuksessa suoritetaan tutkinnosta puuttuvat opinnot: tutkintovaatimuksen mukaisesti perus-, ammatti- ja vapaasti valittavia opintoja, harjoittelu, opinnäytetyö.

Koulutuksen alkaessa opiskelijoille tehdään oman koulutusalan opetussuunnitelmaan pohjautuva henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, josta ilmenee suoritettavat opinnot, toteutustavat, paikka, aikataulut ja suunnitelmat. Opiskelijat suorittavat puuttuvia opintoja koulutusalan tutkinto-opetuksen ryhmissä tai tarvittaessa heille räätälöitynä toteutuksina. Koulutuksessa on henkilökohtaisen suunnitelman mukaan lähiopetusta kampuksilla, verkko-opetusta tai monimuoto-opetusta sekä henkilökohtaista ohjausta ja ryhmäohjausta.

Opintojen etenemistä seurataan säännöllisesti ryhmä- ja henkilökohtaisissa ohjauskeskusteluissa. Opinnot aloitetaan yhtä aikaa ryhmänä ja valmistuminen tapahtuu oman opiskelijakohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Koulutuksen sisältö: Sisältö perustuu opiskelijalta puuttuviin tutkintovaatimusten mukaisiin opintoihin ja niiden laajuuksiin. Koulutus sisältää henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti tutkintoon sisältyviä pakollisia ja valinnaisia opintoja sekä tarpeen mukaan suoritettavia täydentäviä opintoja.


Infotilaisuus:
katso infotilaisuuden tallennne tästä

Tähän koulutukseen on kaksivaiheinen hakuprosessi.
Jätä ensin hakemus TE-palveluiden kautta ja toimita sen jälkeen kouluttajalle CV ja hakemuskirje osoitteeseen koulutuspalvelut@centria.fi. Otsikkokenttään merkintä "Ammattikorkeakoulututkinnon loppuunsaattaminen". Kirjoita motivaatiokirjeessä esittely itsestäsi ja kerro aiemmin suorittamistasi AMK-opinnoista. Tuo esiin myös kiinnostuksesi koulutusta, alaa ja tutkintoa kohtaan sekä tulevaisuudensuunnitelmasi.

Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Lisätiedot:
TE-palveluiden koulutusneuvonta, p. 0295 020 702, koulutusneuvonta@te-toimisto.fi.
Kouluttajan lisätiedot: Centria-ammattikorkeakoulu Sari Lipsanen, sari.lipsanen@centria.fi p. 050 309 6245

Seuraa meitä somessa: