Arvot ja etiikka

Koulutus alkaa
11.1.2019
Koulutus päättyy
31.3.2019
Haku alkaa
18.9.2018
Haku päättyy
7.1.2019
Hinta
50 €, opintojakso on maksuton yhteistyökorkeakoulujen opiskelijoille
Laajuus
5 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Opintojakson sisältö
Keskeiset arvoteoriat ja suomalaisten arvoja koskeva tutkimus.
Etiikan traditiot ja niiden vaikutus järjestö- ja nuorisotyöhön
Luterilainen etiikka ja sen sovelluksia työelämässä.
Ympäristökysymysten, kestävän kehityksen ja globalisaation vaikutukset järjestö- ja nuorisotyöhön.

Opintojakson tavoitteet

Ymmärrät arvojen määrittelyn ja keskeisten arvoteorioiden sisällön.
Tunnistat arvojen ja etiikan painotukset järjestö- ja nuorisotyön kehittämistä koskevassa keskustelussa.
Osaat analysoida populaaria arvopuhetta arvoteorioiden valossa.
Osaat soveltaa kestävän kehityksen periaatteita järjestö- ja nuorisotyöalan kehittämistyössä.

Opintojakson kohderyhmä

Opintojakso on osa Järjestö- ja nuorisotyön ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon teologisia opintojaksoja. Voidaksesi osallistua ylemmän amk-tutkinnon opintoihin, sinulla tulee olla suoritettuna amk-tutkinto sekä kolme vuotta alan työkokemusta.

Opintojakson aikataulua

Alkaa 11.1.2019, päättyy 31.3.2019.
Lähipäivät Kokkolassa 11.1., 8.2., 15.3.2019 klo 9-14. Lähipäiviin mahdollisuus osallistua videovälitteisesti.

Kouluttajat / tutoropettaja

TT, YTM Vesa Nuorva
TM Emilia Teerikangas

Edeltävät opinnot

Amk-tutkinto sekä kolme vuotta alan työkokemusta.

Yhteystiedot

Ilmoittautuminen viimeistään 7.1.2019. Hae koulutukseen -linkin kautta.


Lisätietoja: TT, YTM, koulutusalapäällikkö Vesa Nuorva, Centria-ammattikorkeakoulu, puh. 044 449 2640, vesa.nuorva@centria.fi

Seuraa meitä somessa: