Arvot ja etiikka

Koulutus alkaa
7.1.2020
Koulutus päättyy
31.3.2020
Haku alkaa
25.11.2019
Haku päättyy
18.12.2019
Hinta
50 €, opintojakso on maksuton yhteistyökorkeakoulujen opiskelijoille
Laajuus
5 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Opintojakson sisältö
Keskeiset arvoteoriat ja suomalaisten arvoja koskeva tutkimus.
Etiikan traditiot ja niiden vaikutus järjestö- ja nuorisotyöhön
Luterilainen etiikka ja sen sovelluksia työelämässä.
Ympäristökysymysten, kestävän kehityksen ja globalisaation vaikutukset järjestö- ja nuorisotyöhön.

Opintojakson tavoitteet

Ymmärrät arvojen määrittelyn ja keskeisten arvoteorioiden sisällön.
Tunnistat arvojen ja etiikan painotukset järjestö- ja nuorisotyön kehittämistä koskevassa keskustelussa.
Osaat analysoida populaaria arvopuhetta arvoteorioiden valossa.
Osaat soveltaa kestävän kehityksen periaatteita järjestö- ja nuorisotyöalan kehittämistyössä.

Opintojakson kohderyhmä

Opintojakso on osa Järjestö- ja nuorisotyön ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon teologisia opintojaksoja. Voidaksesi osallistua ylemmän amk-tutkinnon opintoihin, sinulla tulee olla suoritettuna amk-tutkinto sekä kolme vuotta alan työkokemusta.

Opintojakson aikataulua

Alkaa 7.1.2020, päättyy 31.3.2020.

Kouluttajat / tutoropettaja

TT, YTM Vesa Nuorva
TM Emilia Teerikangas

Edeltävät opinnot

Amk-tutkinto sekä kolme vuotta alan työkokemusta.

Yhteystiedot

Ilmoittautuminen viimeistään 18.12.2019. Hae koulutukseen -linkin kautta.


Lisätietoja: TT, YTM, koulutusalapäällikkö Vesa Nuorva, Centria-ammattikorkeakoulu, puh. 044 449 2640, vesa.nuorva@centria.fi

Seuraa meitä somessa: