Asiakaskohtainen koulutus - pyydä tarjous

Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Asiakaskohtaisen koulutuksen lähtökohtana on yrityksessä tai organisaatiossa havaittu koulutustarve, joka voi olla laaja-alainen tai tarkasti rajattua osaamisen kehittämistä.

Asiakaskohtainen koulutus suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä tilaajan kanssa ja se toteutetaan sisällöllisesti, laajuudeltaan ja ajallisesti täysin asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Koulutuksen suunnittelussa huomioidaan myös asiakkaan toiveet opetusmenetelmistä ja opetustavasta.

Asiakaskohtaisia koulutuksia järjestetään tekniikan, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä esittävän taiteen että musiikin aloilta. Koulutusta toteutetaan myös ruotsin ja englannin kielillä.

Esimerkkejä koulutuksista:

Toiminnan kehittäminen

 • Data-analytiikka
 • Käyttöliittymäsuunnittelu
 • Laadunhallinnan työkalut
 • Laatujärjestelmät (ISO9001, ISO45001, ISO14001)
 • LabView
 • Lean
 • Mittausten luotettavuuden varmistaminen (MSA)
 • Ohjelmointikielet
 • Projektijohtaminen, projektijohtamisen työkalut
 • Suunnitteluohjelmistojen koulutukset (2D, 3D)
 • Tietotekniikan koulutukset (esim. Office 365, Ms Office)
 • Tietoturva, tietosuoja


Sosiaali- ja terveysala

 • AVEKKI-koulutus - Toimintatapamalli väkivaltatilanteiden ehkäisyyn ja hallintaan (12, 16 tai 24h)
 • Elvytyskoulutus
 • Ensiapukoulutukset (4h tai 16h)
 • Haastava lapsi ja kasvattajan tunteet
 • Haavanhoitokoulutukset
 • Hätäensiapu
 • Mielenterveyden ensiapu 1 -koulutus
 • Mielenterveyden ensiapu 2 -koulutus
 • Mielenterveys- ja päihdekoulutus
 • Psykiska första hjälpen 1-utbildningen
 • Psykiska första hjälpen 2-utbildningen
 • Ratkaisukeskeinen työnohjaus ja valmennus
 • Rokotuskoulutukset
 • Suunhoitoon liittyvä koulutus
 • Sydänpotilaan hoitotyö
 • Toimiva vuorovaikutus - koulutusta työyhteisöjen kehittämiseen
 • Traumakoulutus
 • VGI-koulutus

 
Liiketalous

 • Johtaminen ja esimiestaidot
 • Markkinointi- ja myyntikoulutukset
 • Messuesiintyminen
 • Palvelumuotoilu
 • Sosiaalisen median hyödyntäminen yrityksessä ja markkinoinnissa
 • Taloushallinnon koulutukset
 • Työhyvinvointi


Kieli- ja viestintäkoulutus

 • Englannin kieli
 • Ruotsin kieli
 • Saksan kieli
 • Venäjän kieli
 • Luovuus ja vuorovaikutus
 • Neuvottelu- ja vuorovaikutustaidot


Kysy lisää ja pyydä tarjous, räätälöimme koulutukset tarpeidesi mukaan.

Yhteystiedot

Paula Oja, koulutuspäällikkö Ylivieska
paula.oja@centria.fi, 044-449 2721

Kirsi Vuotila koulutuspäällikkö Kokkola
kirsi.vuotila@centria.fi, 040-632 4341


 


 


 

Seuraa meitä somessa: