AVEKKI-koulutus - Toimintatapamalli väkivaltatilanteiden ehkäisyyn ja hallintaan

Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

AVEKKI-toimintatapamalli on työyhteisöä ja organisaatiota kokonaisvaltaisesti koskeva malli, jossa korostuu asiakas- ja työturvallisuus. Se on tarkoitettu haastaviin työtilanteisiin, joissa työntekijä joutuu kohtaamaan aggressiivisen asiakkaan tai potilaan. Kaikkia tilanteita ei voi ennakoida, joten henkilöstö tarvitsee yhteisen toimintamallin haastavien tilanteiden hallintaan. Toimintaprosessi etenee ennakoinnista hallintaan ja jälkiselvittelyyn sekä tilanteesta oppimiseen. Edellytyksenä on, että koko organisaatiolla on yhteinen käsitys ja tahtotila sekä valmius kohdata väkivaltaisesti käyttäytyvä henkilö. Tämä vaatii jatkuvaa koulutusta koko henkilöstöltä. Toimintamallin pohjautuu EU-alueen yleisiin moraalikäsityksiin ja eettisiin periaatteisiin ihmisarvon kunnioittamisesta ja ihmisten yksilöllisestä ja tasa-arvoisesta kohtelusta. AVEKKI tulee sanoista Aggressio, Väkivalta, Ennaltaehkäisy/hallinta, Kehittäminen, Koulutus ja Integrointi.

Tavoitteet

  • kasvattaa työntekijän omia henkisiä valmiuksia ja riskien arviointia väkivaltaisen asiakkaan kohtaamisessa. Fyysinen hallinta on vasta viimeinen keino.

  • työntekijä oppii tuntemaan itsensä ja käyttäytymistapansa

  • tunnistetaan väkivaltaisen käyttäytymisen moninaisia syitä ja pyritään vaikuttamaan niihin

  • toteutetaan fyysinen hallinta tilanteenmukaisella, mahdollisimman vähäisellä ja kivuttomalla hallinnalla ja voimankäytöllä. 

Kohderyhmä
AVEKKI-koulutus sopii kaikille ihmisten parissa toimiville. Koulutusta voidaan toteuttaa koko työyhteisölle, esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan yritykset ja organisaatiot, oppilaitokset, pelastuslaitokset jne. 

Sisältö ja aikataulu
AVEKKI 1 -koulutus toteutetaan 12, 16 tai 24 tunnin laajuisena. Ryhmäkoko max. 16 hlö/koulutus.
Koulutus järjestetään Centria-ammattikorkeakoulun tiloissa tai asiakkaan omissa tiloissa erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti. 

Koulutuksessa käsitellään AVEKKI-toimintamallia käytännönläheisten harjoitusten avulla. Koulutuksen painopisteet voivat vaihdella laajuuden ja tilaavan yhteisön tarpeiden mukaan.

Aiheena voivat olla mm. yhteiset toimintatavat, ennakointi, väkivaltaisen henkilön kohtaaminen, tilanteen jälkeinen asiakkaan ja työntekijän hoito, lainsäädäntö, aggression syyt sekä henkilökunnan ja oman toiminnan arviointi. AVEKKI-mallissa korostetaan yhdessä toimimisen tärkeyttä ja malli tarjoaa yhteisen tavan toimia hallitusti, kivuttomasti ja asiakasta kunnioittavasti.

Hinta
Pyydä tarjous yritykselle räätälöitävästä koulutuksesta

Kouluttaja
YTM Harriet Tervonen, lehtori Centria-ammattikorkeakoulu. Tervosella on AVEKKI-kouluttajan pätevyys.

Lisätietoja

kouluttaja Harriet Tervonen, puh. 044-4492 652, harriet.tervonen@centria.fi

koulutuspäällikkö Paula Oja, puh. 044-4492 721, paula.oja@centria.fi

Seuraa meitä somessa: