Bekanta dig med NLP -kväll!

Koulutus alkaa
10.8.2021
Koulutus päättyy
10.8.2021
Haku alkaa
28.5.2021
Haku päättyy
4.8.2021
Opetuskieli
Ruotsi

Opintojakson yleiskuvaus

Bekanta dig med NLP -kväll!

Har du hört/kommit i kontakt med NLP på ngt sätt, men har inte riktigt fått ”kläm” på vad det handlar om?

NLP är en förkortning av Neuro Lingvistisk Programmering där Neuro syftar på hjärnan, Lingvistisk på språket och programmering på det sätt, system hur vi kodar vår kommunikation samt vårt beteende. NLP är en modell, ett sätt för oss att förstå vår omgivning samt andra människor.  NLP ger oss verktyg och förståelse för hur vi kan leva i samspråk, i balans med oss själva samt vår omgivning. NLP är en modell av hur vi människor strukturerar våra unika livsupplevelser. NLP är en medveten inställing till livet och världen. Med hjälp av NLP når du dina mål, får en bättre balans i ditt liv samt förstår och kan påverka (positivt) andra människor.

Centria Yrkeshögskola anordnar en NLP Practitioner (”grundkurs” i NLP) - utbildning på svenska i Jakobstad som startar i september 2021. Nu har du möjlighet att utan kostnad bekanta dig med NLP! 2 kvällar med lika innehåll kommer att  anordnas i samarbete med Centria fortbildning och NLP Trainer Riitta ”Fia” Korpela  på Campus Allegro i Jakobstad i maj och i augusti. Välkommen!

TIDPUNKT
10.8. kl. 17.30-19.00

PLATS
Campus Allegro, Runebergsgatan 8, 68600 Jakobstad.
Utbildning anordnas i främsta hand som närvaroutbildning. Vid skärpt coronaläge anordnas utbildning som en sk. hybridmodell, där både närvaro- och distansutbildning är möjliga.

TILLÄGSINFORMATION
Du kan även kontakta utbildaren Riitta ”Fia” Korpela, tel. 045-122 2654, riitta.korpela@viasensus.fi eller utbildningssekreterare Riikka Store på Centria fortbildning, tel.044-725 0402 el. riikka.store@centria.fi.

ANMÄLAN
via länken nedan

Apply to

Seuraa meitä somessa: