Brush Up Your English / COURSE FULL!

Koulutus alkaa
29.1.2020
Koulutus päättyy
15.4.2020
Haku alkaa
18.11.2019
Haku päättyy
17.11.2019
Hinta (ei koske muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoita eikä väyläopiskelijoita)
30,00 €
Laajuus
3 op
Opetuskieli
Englanti

Opintojakson yleiskuvaus

Kieliopin perusasiat ja keskeinen sanasto, teemoina työ ja vapaa-aika, harrastukset, palvelutilanteet, matkustaminen.

Opintojakson tavoitteet

Opiskelija osaa englannin kieliopin perusasiat ja eri alojen sanastoa tarpeeksi pystyäkseen kommunikoimaan englannin kielellä erilaisissa jokapäiväisissä tilanteissa suullisesti ja kirjallisesti. Mahdolliset virheet eivät häiritse puheen/kirjoituksen ymmärtämistä. Opiskelija pystyy menestyksekkäästi jatkamaan englannin opintoja AMK:ssa sekä opiskelemaan omaa alaansa myös osittain englannin kielellä (esim. englanninkielinen oppimateriaali, englanninkieliset vierailuluennot).

Opintojakson aikataulua

Opintojakson alussa pidetään kirjallinen lähtötasotesti ja lopussa kirjallinen lopputesti. Näiden avulla opiskelija voi itse seurata ja arvioida oppimistaan. Opintojakson suorittamiseksi on tehtävä kaikki opintojaksolla vaaditut tehtävät.

Yhteystiedot

averko@centria.fi

Seuraa meitä somessa: