C ++ -peruskurssi / AVE1005 K19/1 RYHMÄ ON TÄYNNÄ!!

Koulutus alkaa
30.1.2019
Koulutus päättyy
24.4.2019
Haku alkaa
19.11.2018
Haku päättyy
26.11.2018
Hinta (ei koske muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoita eikä väyläopiskelijoita)
50,00 €
Laajuus
5,00
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee C++-ohjelmointikielen niin hyvin, että kykenee laatimaan pienehköjä C++-ohjelmia. Hän ymmärtää oliopohjaisen ohjelmoinnin perusperiaatteet ja osaa muodostaa oliopohjaisen C++-sovelluksen.  

Opintojakson kohderyhmä

Kaikki ohjelmoinnista kiinnostuneet. Suositeltavaa on, että opiskelijalla on entuudestaan ohjelmoinnin perusteiden osaamista jollain ohjelmointikielellä.

Opetusmenetelmät

Ohjelmoinnin peruskäsitteet: muuttujat, tietotyypit, operaattorit, ohjelman kulkuun vaikuttavat rakenteet, funktiot. Lisäksi opintojaksolla käsitellään luokat ja olioiden väliset suhteet.Opiskelussa edetään teoriaa ja käytäntöä vuorotellen. Opiskelija kokeilee oppimateriaalin esimerkkejä ja tekee harjoituksia, joista osa palautetaan ohjaajan kommentoitavaksi ja arvioitavaksi.Opintojakson aikana opiskelijat kommunikoivat keskenään ja ohjaajan kanssa keskustelupalstalla.Opiskelijalla on mahdollisuus täydentää palauttamaansa ratkaisua ohjaajan antamien kommenttien perusteella. Kun opiskelija palauttaa 75% tehtävistä oikein suoritettuina, hän saa hyväksytyn arvosanan.

Yhteystiedot

averko@centria.fi  

Linkit

Oppimisympäristö: Optima  

Seuraa meitä somessa: