Centria Choir 2020

Koulutus alkaa
28.9.2020
Koulutus päättyy
30.4.2021
Haku alkaa
8.9.2020
Haku päättyy
15.11.2020
Hinta
Maksuton
Laajuus
4 op
Opetuskieli
Englanti

Opintojakson yleiskuvaus

Opiskelija perehtyy laulutekniikkaan ja hengitykseen, äänenmuodostukseen ja stemmalauluun.
- Lauletaan pääasiassa 2- ja 3-äänisiä kuorosovituksia, pääpaino rytmimusiikissa ja syyslukukaudella erityisesti joululauluissa.
- Kuoroharjoitukset viikoittain, pienryhmä- ja omakohtainen työskentely. Vähintään yksi esiintyminen lukukaudessa.
4op vastaa koko lukuvuoden opiskelua.

 

The Student will get acquainted with vocal technique and breathing, vocal production and singing in parts.
- materials are mostly 2-3 part choral arrangements with focus on rhythm music and Christmas songs during the fall season
- weekly rehearsals, working in smaller groups and own rehearsing. At least one performance every semester.
4 cr for the Academic year or 2sp for the fall season or spring season only.

Opintojakson tavoitteet

Opiskelija hallitsee kuorotyöskentelyn ja yhteismusisoinnin perusteet.

The student will become proficient as a chorus member and will understand the principles of making music in a group.

Opintojakson kohderyhmä

Opintojakso on suunnattu ensisijaisesti musiikin opiskelijoille.

The course is directed to the students in music.

Yhteystiedot

Tutoropettaja Jennifer Markin, jennifer.markin@centria.fi

Seuraa meitä somessa: