Centria Choir 2021-2022

Koulutus alkaa
1.9.2021
Koulutus päättyy
13.5.2022
Haku alkaa
1.9.2021
Haku päättyy
31.10.2021
Hinta
0 € during the autumn 2021
Laajuus
4 op
Opetuskieli
Englanti

Opintojakson yleiskuvaus

Opiskelija perehtyy laulutekniikkaan ja hengitykseen, äänenmuodostukseen ja stemmalauluun.
- Lauletaan pääasiassa 2- ja 3-äänisiä kuorosovituksia, pääpaino rytmimusiikissa ja syyslukukaudella erityisesti joululauluissa.
- Kuoroharjoitukset viikoittain, pienryhmä- ja omakohtainen työskentely. Vähintään yksi esiintyminen lukukaudessa.
4op vastaa koko lukuvuoden opiskelua.

 

The Student will get acquainted with vocal technique and breathing, vocal production and singing in parts.
- materials are mostly 2-3 part choral arrangements with focus on rhythm music and Christmas songs during the fall season
- weekly rehearsals, working in smaller groups and own rehearsing. At least one performance every semester.
4 cr for the Academic year or 2sp for the fall season or spring season only.

Opintojakson tavoitteet

Opiskelija hallitsee kuorotyöskentelyn ja yhteismusisoinnin perusteet.

The student will become proficient as a chorus member and will understand the principles of making music in a group.

Opintojakson kohderyhmä

Opintojakso on suunnattu ensisijaisesti musiikin opiskelijoille.

The course is directed to the students in music.

Yhteystiedot

Tutoropettaja Marjo Hienonen, marjo.hienonen@centria.fi


 

Apply to

Seuraa meitä somessa: