Digitalisaatio-osaajaksi – Tietoturva ja tietoturvaratkaisut -koulutus

Koulutus alkaa
10.5.2021
Koulutus päättyy
28.9.2021
Haku alkaa
21.8.2020
Haku päättyy
21.5.2021
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Huom! Hakuaikaa jatkettu 21.5. saakka

Digitalisaatio-osaajaksi – Tietoturva ja tietoturvaratkaisut -koulutus 10.5 - 28.9.2021

Oletko kiinnostunut kyberturvallisuudesta ja tietoturvaan liittyvästä osaamisesta? Tule kehittämään työelämässä tarvittavaa digitalisaatio-osaamista ja perehtymään tietoturvallisuuteen ja erilaisiin tietoturvaratkaisuihin, joita tarvitaan yritysten tietoturvan kehittämisessä. Työvoimakoulutus toteutetaan verkko-opiskeluna ja siihen sisältyy myös työssäoppimista yrityksissä. Koulutuksesta saa myös CISCO-todistuksen tietoturvallisuuden toteuttamisesta IoT-ympäristössä. Koulutus soveltuu sekä alle 30-vuotiaille alasta kiinnostuneille ja alalle suuntautuville, että jo kokemusta omaaville tietoturvaosaamisen kehittämiseen.

Aikataulu: 10.5. - 28.9.2021 (100 pv)

Koulutusnumero: 699069

Kohderyhmä: Kohderyhmänä digitalisaatiosta ja tietoturvasta kiinnostuneet ja alalle soveltuvat työnhakijat. Koulutus on suunnattu ensisijaisesti alle 30-vuotiaille TE-toimiston sekä työllisyyden kuntakokeilun asiakkaille. Koulutukseen hakeutuvalla tulee olla kiinnostusta tietoturva-aiheisiin ja motivaatiota oppia uutta ja kehittyä tietoturvaosaajaksi. Opiskelijavalinnat tehdään haastattelujen perusteella.

Toteutustapa: Koulutus toteutetaan 10.5.-28.9.2021 käytännönläheisenä verkko-opiskeluna verkko-oppimisympäristössä, ja koulutukseen sisältyy myös työssäoppiminen yrityksessä. Verkko-opiskelu sisältää mm. etäluentoja, materiaaleja, harjoitustehtäviä itsenäisesti ja ryhmässä sekä projektityöskentelyä. Tietopuolinen opetus on käytännönläheistä, teorian ja aitoja työelämän toimeksiantoja mukailevien käytännön harjoitusten vuorottelua. Tietopuolista opetusta on 45 päivää ja työssäoppimista 55 päivää.

Koulutuksen sisältö:
- Orientointi
- Työnhakuvalmennus ja urasuunnittelu
- Projektityön perusteet
- Johdanto tietoturvaan
- Tietoturvallisuuden rakentaminen
- Tietoturva käyttäjän kannalta
- Esineiden Internetin (IoT) tietoturva
- Työssäoppiminen (55 pv)

Infotilaisuus: 20.4.2021 klo 14 Teams-etäyhteydellä tästä linkistä: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YThjOWEzODMtNmY4ZS00MDExLThjMWEtNTNmZWU0MDNhZjY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22accae615-8d17-4ca5-bfc5-c8d799c2dc2e%22%2c%22Oid%22%3a%2215b4a9cf-486e-4f40-9623-fade2b0d65b1%22%7d 

Infotilaisuuden tallennetta pääsee tarkastelemaan tästä.

Hakeminen: 21.5.2021 mennessä TE-palveluiden kautta: https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/699069 

Lisätiedot:
Te-palveluiden koulutusneuvonta, p. 0295 020 702, koulutusneuvonta@te-toimisto.fi.
Kouluttajan lisätiedot: koulutuspäällikkö Paula Oja p. 044 4492 721, paula.oja@centria.fi 

Esite PDF-muodossa tästä

Seuraa meitä somessa: