EkoPro

Koulutus alkaa
29.1.2020
Koulutus päättyy
15.4.2020
Haku alkaa
18.11.2019
Haku päättyy
10.1.2020
Hinta (ei koske muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoita eikä väyläopiskelijoita)
30,00 €
Laajuus
3 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle käsitys ympäröivästä luonnosta, sen tilasta sekä ihmisen ja ympäristön vuorovaikutussuhteista eri muodoin. Opintojakso koostuu kolmesta osasta: Luonto ja luonnonvarat, Ihminen ja ympäristö sekä Ympäristö ja kuormitus.

Opintojakson tavoitteet

Opintojakso antaa opiskelijalle käsityksen ympäröivästä luonnosta, sen tilasta sekä ihmisen ja ympäristön vuorovaikutussuhteista eri muodoin.

Opintojakson kohderyhmä

Kaikki opinnoista kiinnostuneet

Opetusmenetelmät

Opintojakson laajuus on 3 opintopistettä ja se on toteutettu niin, että opiskelu on ajasta ja paikasta riippumatonta. Opintojakson kolme osaa,  Luonto ja luonnonvarat, Ihminen ja ympäristö sekä Ympäristö ja kuormitus sisältävät tutorille palautettavia tehtäviä sekä keskustelutehtävän.

Opintojakso suoritetaan Optima oppimisalustalla Averkon opintokierrosten aikataulun mukaisesti.

Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty asteikolla. Opintojakson suoritus edellyttää kaikkien tehtävien suorittamista hyväksytysti sekä aktiivista osallistumista keskusteluun.

Yhteystiedot

averko@centria.fi

Linkit

Oppimisympäristö: Optima

Seuraa meitä somessa: