Ensiapukoulutus (lasten ensiapu, elvytys, EA1 ja EA2 sekä päivitys), tilauskoulutuksena, Kokkola

Laajuus
4 h -> 16 h
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Esimerkiksi EA 1 -kurssilla (16 h) saadaan perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteessa, tavallisimmissa sairaus-sekä onnettomuustilanteissa. Kurssi sisältää paljon harjoituksia. Kurssista saa todistuksen ja EA 1-kortin, joka on voimassa kolme vuotta, ja on pätevä kaikissa Euroopan maissa.

Päivityskoulutuksessa (4 h) kerrataan ja ylläpidetään ensiapuvalmiuksia hätäensiavussa. Kurssilla saa päivitettyä EA1- tai EA2-kortin kolmeksi vuodeksi.

Koulutuksen sisältö voidaan toteuttaa myös räätälöidysti organisaation tarpeiden mukaan. Koulutus on järjestettävissä joko tilaajaorganisaation tai oppilaitoksemme tiloissa.

Ryhmäkokosuositus on 15 henkilöä.

Opintojakson aikataulua

Sopimuksen mukaan

Kouluttajat / tutoropettaja

Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja (ETK), sairaanhoitaja (AMK).

Yhteystiedot

Koulutuspäällikkö Kirsi Vuotila 040 632 4341, kirsi.vuotila@centria.fi

Seuraa meitä somessa: