Espanjan alkeiskurssi / OPINTOJAKSO TÄYNNÄ!

Koulutus alkaa
29.1.2020
Koulutus päättyy
22.4.2020
Haku alkaa
18.11.2019
Haku päättyy
17.11.2019
Hinta (ei koske muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoita eikä väyläopiskelijoita)
60,00 €
Laajuus
6 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Opintojakso koostuu luvusta Esittely sekä kahdeksasta moduulista. Jokainen moduuli koostuu sanastosta, kieliopista, videotiedostoista, harjoituksista ja espanjankielisten alueiden kulttuuria käsittelevistä osioista.

Opintojaksolla on 6-7 verkkotapaamista, jota tallennetaan ja julkaistaan opintojakson oppimisalustalla. Opiskelijan tulee osallistua vähintään neljään (4) verkkotapaamiseen, ja verkkotapaamisiin tarvitaan sekä mikrofoni että kamera.

Opintojakson tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida espanjan kielellä kirjallisesti ja suullisesti tavallisissa vapaa-aikaan ja työhön liittyvissä tilanteissa. Opiskelija tuntee espanjankielistä kulttuuria, perinteitä yms. Osaamistavoitteet perustuvat Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoihin A1-B1.

Opintojakson aikataulua

Opiskelijan tulee palauttaa vähintään 75 % opintojakson harjoitustehtävistä, jotka sisältävät käännösharjoituksia, kuullun- ja luetunymmärtämisharjoituksia, suullisia harjoituksia ja sanastoharjoituksia.

Opintojakson puolivälissä ja lopussa on verkkotentti.

Opintojakso arvioidaan asteikolla: tyydyttävä (1 tai 2), hyvä (3 tai 4), erinomainen (5), hylätty (0). Opiskelija, joka ilmoittautuu opintojaksolle, mutta ei suorita sitä loppuun, arvioidaan arvosanalla hylätty (0).

Edeltävät opinnot

Ei edeltäviä opintoja.

Yhteystiedot

averko@centria.fi

Seuraa meitä somessa: