Fortbildningsdagar för förändringsberedskap och motivation samt för certifiering av mentala tränare

Koulutus alkaa
9.8.2021
Koulutus päättyy
23.9.2021
Haku alkaa
17.11.2020
Haku päättyy
1.9.2021
Hinta
Pris 80 € / dag (+ moms 24 %)
Opetuskieli
Ruotsi

Opintojakson yleiskuvaus

Dagarna lämpar sig för alla som är intresserade av ämnet.Du kan anmäla dig till en eller flera dagar i enlighet med ditt intresse och din tidtabell.

Tidtabell och program
To 16.9.2021 kl. 9 – 16            Snabba strategier att hantera spännings- och paniktillstånd: livet öppnar sig mera, när vi blir kvitt onödiga begränsningar.

To 23.9.2021 kl. 8 – 16            Stresshantering och förändringsberedskap: våra strategier bestäms av uppgiftens målsättning i förhållande till givna resurser. Korta stunder av avslappning hjälper oss att bibehålla jämvikten.

Fre 1.10.2021   kl. 8 – 14         Effektiva strategier vid addiktioner: gamla tankemodeller smulas sönder och beteendet ges en ny riktning.

Ons 27.10.2021 kl. 9 – 16        Milton H. Ericksons kommunikationsstrategier: hur man handskas med obenägenhet till förändring.

To 25.11.2021 kl. 9 – 16          Karisma: nyckeln till goda relationer och kundkontakter. Karisma är en brinnande energi, som vi alla kan lära oss. Man kan öva upp det som vilken som helst färdighet, och varje människa kan bli en karismatisk person.

Plats
Campus Allegro, Runebergsgatan 8, 68600 Jakobstad
Utbildning anordnas i främsta hand som närvaroutbildning. Vid skärpt coronaläge anordnas utbildning som en sk. hybridmodell, där både närvaro- och distansutbildning är möjliga.

Pris
80 € / dag (+ moms 24 %)

Utbildare
RiittaFia Korpela, Företagare (www.viasensus.fi), Ekonomie Kandidat, Relaxationshandledare, Sertifierad Mentaltränare, Mental Manager, NLP Trainer, Arbetshandledare, Arbetsplatsmedlare.

Arbetat de senaste 12 åren innan övergång till företagare som företagsutvecklare, företagsrådgivare (speciellt företagets ägar- och generationsväxling), mentoring samt med arbetsuppgifter gällande regionens välmående och utveckling på ett regionalt utvecklingsbolag. Specialkunnande psykodynamiska processer och familjedynamik som härrör sig till ägarskiften och generationsväxlingar samt mentoring, implementering av organiserad mentoring i organisationer. Kris- och konflikthantering samt arbetsplatsmedling. Bra kännedom gällande förändringsdynamik och –ledning.

Övergått till företagande 1.2.2013. Verkat inom privatsektorn i över 10 år samt inom den offentliga sektorn i över 10 år. Således en bra kännedom om den offentliga och den privata sektorn. Intresserad av människan, utveckling, kommunikation, dialoger, växelverkan, de mentala processerna i människans beteende, stresshantering mm. Är nyfiken på livet och vad det har att erbjuda och säger sällan nej till en utmaning. 

Anmälan
via e-post koulutuspalvelut@centria.fi

Närmare information
RiittaFia Korpela, riitta.korpela@viasensus.fi, tel. 045 122 2654
Kirsi Vuotila, kirsi.vuotila@centria.fi, 040 632 4341
Riikka Store, riikka.store@centria.fi,044 725 0402


Regler för annullering
Anmällninngar kan annuleras endast under anmälningstiden senast 1.9.2021. Därefter kommande annulleringar debiteras med 50% av kursavgiften. Icke annullerade anmälningar debiteras med kursavgiften i sin helhet. I händelse av förhinder kan utbildningsplatsen överföras till en annan person som arbetar i samma organisation.

Seuraa meitä somessa: