Green care -perusteet, syksy 2021

Koulutus alkaa
28.9.2021
Koulutus päättyy
30.11.2021
Haku alkaa
7.6.2021
Haku päättyy
19.9.2021
Hinta
Maksuton syksyllä 2021
Laajuus
5 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Green care Perusteet –opintojakso antaa valmiudet ymmärtää luonnon vaikuttavuutta Green Care -toiminnan perustana sekä tietoa ja välineitä yksilölliseen luontosuhteen tarkasteluun ja tukemiseen. Opintojaksolla opit erottamaan Green Care –toiminnan muusta luontolähtöisestä toiminnasta. Lisäksi saat vahvan perustan alaan liittyvistä käsitteistä ja laatutyöstä, sekä tutustut alan toimintakenttään.

- Luonnon hyvinvointivaikutukset vaikuttavuuden perustana
- Luontosuhteen ja ohjaustaitojen merkitys toiminnassa
- Toimintaan liittyvät peruskäsitteet
- Monialainen toimintakenttä
- Toiminnan laatutyö

 

Tavoitteet

1 Opiskelija ymmärtää luonnon merkityksen ihmisen hyvinvoinnille, tuntee vaikuttavuuden taustateorioita sekä luonnon vaikuttavuuden esimerkkejä sekä osaa hyödyntää luonnon hyvinvointivaikutuksia omassa toiminnassaan. Opiskelija osaa kunnioittaa erilaisia luontosuhteita ja ymmärtää ohjaustaitojen merkityksen Green Care –toiminnassa.

- Osaa luokitella luonnon tuottamia hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia ja selittää niiden syntymekanismeja
- Osaa arvioida omaa luontosuhdetta ja valita keinoja sen vahvistamiseen
- Osaa tukea asiakkaan luontosuhteen vahvistumista ammatillisesti ja tavoitteellisesti

2. Opiskelija tuntee Green Care –toimintaa määrittelevät tekijät ja alan laatukriteerit, osaa analysoida Green Care -toiminnan erityispiirteitä ja erottaa sen muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä ja muusta luontolähtöisestä toiminnasta sekä tuntee Green Care –toimintakenttää Suomessa ja alan keskeisissä maissa.
- Osaa analysoida Green Caren kokonaislaatua ja sen osatekijöitä
- Osaa arvioida ja tulkita Green Care -toiminnan erityispiirteitä ja erottaa sen muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä
- Osaa arvioida Green Care -toiminnan merkitystä ja vaikutusta yhteiskunnassa
- Osaa kuvata GC-toimijakentän (kansallisen ja kansainvälisen) piirteitä

 

Opiskelumateriaalit

1. Luennot ja opintomateriaalit Itslearning-oppimisympäristössä, diasarjat, haastattelutallenteet, luentotallenteet ja muut materiaalit.

2. Green Care –kirjallisuus ja verkkomateriaalit: Luonnonlukutaito Luo liiketoimintaa vihreästä hyvinvoinnista, 2013. http://www.sitra.fi/julkaisu/2013/luonnonlukutaito-luo-liiketoimintaa-vihreasta-hyvinvoinnista
- Green Care –toimintatavan suuntaviivat Suomessa, 2014. http://www.mtt.fi/mttkasvu/pdf/mttkasvu20.pdf
Mieli ja maisemat Eko- ja ympäristöpsykologian näkökulma, 2005. K.Salonen.
- Green Care –toiminnan eettiset ohjeet http://www.gcfinland.fi/yhdistys/yhdistyksen-eettiset-ohjeet/

Katso myös: Green Care Finland Ry:n ylläpitämä laatusivusto http://www.gcfinland.fi/laatu/

 

Opiskelumenetelmät

Opinnot toteutetaan verkko-opintoina Itslearning-oppimisympäristössä. Opintojakson aineistojen itsenäinen opiskelu verkko-oppimisalustalla, prosessointi oppimistehtävissä itsenäisesti ja ryhmässä sekä verkkokeskusteluissa.

 

Suoritukset ja arviointi

Suorituksiin kuuluu opintojaksotehtävien tekeminen ja osallistuminen webinaarieihin sekä verkko-opiskelu.

Tehtävät
- Green Care –toimintaan tutustuminen
- Luontosuhde ja luonnon hyvinvointivaikutukset
- Osallistuminen webinaareihin

 

5 opintopistettä vastaa 135 tunnin työskentelyä, josta itsenäisen työn osuus on n.125 tuntia.

Arviointi astikolla Hyväksytty – Hylätty

Arviointi perustuu oppimistehtävien dokumentointiin, webinaarien työskentelyyn ja vertaisarviointiin.

 

=======================================

Valtakunnallisen 20 opintopisteen Green Care -perusopintokokonaisuuden suorittaminen antaa vahvan perustan Green Care -asiantuntijuudelle. Koulutukseen voivat osallistua yrittäjät, työntekijät, kehittäjät, kouluttajat tai harrastajat riippumatta siitä, toimivatko he yksityisellä, julkisella vai järjestösektorilla.

Opinnot soveltuvat monialaisesti täydentämään esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan, liikunta- ja vapaa-ajan-, matkailu- tai luonnonvara-alan osaamista.

Green Care Pro -korkeakouluopinnot koostuvat neljästä opintojaksosta, jotka käsittelevät Green Care -toimintaa eri näkökulmista. Opintokokonaisuuden perustan luo Green Care -perusteet -opintojako, jonka suorittamista suositellaan ennen muita opintokokonaisuuteen kuuluvia opintoja. Asiakkuudet ja toimintaympäristöt, menetelmät ja toimintamuodot sekä palvelun tuottaminen -opintojaksot täydentävät Green Care Pro -koulutusta.

Opintoja järjestää Suomessa neljä ammattikorkeakoulua: Lapin ammattikorkeakoulu, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Centria-ammattikorkeakoulu. Opinnot ovat kaikissa kouluissa saman sisältöisiä ja ne toteutetaan samanlaisilla opetusmenetelmillä. Opiskelu tapahtuu verkkopainotteisesti. Jokainen Green Care - opintoja tarjoava korkeakoulu tarjoaa opinnot oman aikataulunsa mukaisesti lukuvuoden aikana. Opiskelijalla on mahdollista yhdistellä opintoja eri korkeakouluista, mikä lisää joustavuutta opintokokonaisuuden suorittamiseksi.

Opintojakson aikataulua

ti 28.9.2021 klo 17.00-18.30: Kurssin aloitustapaaminen verkkoyhteydellä
ti 12.10.2021 klo 17-18.30: Vapaaehtoinen ohjaustunti
ti 26.10.2021 klo 17.00-20.00: Webinaari 1: Green Caren yhteiskunnallinen vaikuttavuus
ti 16.11.2021 klo 13-14.30: Vapaaehtoinen ohjaustunti
ti 30.11.2021 klo 9.00-16.00: Webinaari 2: Luontosuhde, luonnon hyvinvointivaikutukset ja Ohjaus Green Caressa

 

Yhteystiedot

Ilmoittautumiset viimeistään 19.9.2021 alla olevan Hae koulutukseen -linkin kautta (alla). Koulutukseen voidaan ottaa max. 20 osallistujaa. Koulutus voidaan toteuttaa jos osallistujia on min. 15. Osallistujat valitaan hakujärjestyksessä. Valinnan tulokset ilmoitetaan sähköpostitse 20.9.2021.


Centria tarjoaa korona-epidemian aiheuttaman tllanteen vuoksi avoimen ammattikorkeakoulun opintoja maksuttomasti vuoden 2021 loppuun saakka.


Lisätietoja: Yliopettaja Hanna-Mari Pesonen, puh. 040 681 0588, hanna-mari.pesonen(a)centria.fi
Ilmoittautuminen, peruutukset: averko@centria.fi


Huom! Koulu on suljettu kesän ajan, joten lomajakson aikana tulleisiin tiedusteluihin vastaamme elokuussa.


 

Seuraa meitä somessa: