Henkilöstövoimavarojen kehittäminen / OPINTOJAKSO TÄYNNÄ!

Koulutus alkaa
2.10.2019
Koulutus päättyy
18.12.2019
Haku alkaa
2.9.2019
Haku päättyy
9.9.2019
Hinta
50,00 € - Ei koske muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoita. Käytä ilmoittautuessasi koulun sähköpostiosoitetta.
Laajuus
5 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

YAMK-tasoinen verkkopohjainen opintojakso, edeltävinä opintoina alempi korkeakoulututkinto ja kolmen vuoden työkokemus

Opinnot suoritetaan verkossa.

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija suhtautuu ihmisvoimavarojen kehittämisen perussuhtautumistapana maailmassa-olemisessa ja pystyy kriittisesti arvioimaan ulkoa annettuja ja sisäisesti syntyneitä kehittämistarpeita sekä pystyy suunnittelemaan tavoitteellista ihmisvoimavaran kehittämistä ja arvioimaan saavutettuja tuloksia.

Opintojakson sisältö

 1. Henkilöstövoimavarojen ydinkysymykset, jotka ohjaavat toimintaa
 2. Organisaation sosiaalisen dynamiikan haasteet
 3. Oppimis- ja kehittymismahdollisuuksien suunnittelu ja toteutus
 4. Menetelmät osaamisen kartoittamiseen ja kehitystarpeiden tunnistamiseen
 5. Osaamisen kehittäminen osana strategista henkilöstövoimavarojen hallintaa

Luentojen otsikot

 1. Johdanto henkilöstövoimavarojen kehittämiseen
 2. Organisaation kehittäminen (OD)
 3. Yksilön ja yksilön identiteetin kehittäminen
 4. Oppiminen ja osaaminen
 5. Henkilöstön koulutus
 6. Arviointi
 7. Kriittinen näkökulma henkilöstövoimavarojen kehittämiseen
 8. Tuoreita irtiottoja henkilöstövoimavarojen kehittämisessä

 

Opiskelija tarvitsee riittävän hyvän www-yhteyden, jotta saa ladattua 200-300 megan tallennettuja luentoja.

Opintojakson tavoitteet

Opintojakson jälkeen:

 • Opiskelija osaa tehdä osaamiskartoituksen ja kuiluanalyysin a) organisaation näkökulmasta ja b) yksilön näkökulmasta
 • Opiskelija osaa suunnitella osaamisen kehittämistä a) organisaatiotasolla, b) tiimitasolla ja c) yksilön tasolla
 • Opiskelija kykenee suunnittelemaan koulutusohjelman kehittämään tunnistettuja tarpeita sekä asettamaan kriteerit ja tavoitteet koulutukselle a) organisaatio-, b) tiimi- ja c) yksilötasolla
 • Opiskelija pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan koulutusohjelman arvioinnin
 • Opiskelija osaa kehittää koulutusohjelmaa saadun palautteen perusteella 

 

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan täysin verkossa ja sisältää videoluentoja, kirjallisuutta ja oppimistehtäviä. Lisäksi opintojakson aikana pidetään oppimispäiväkirjaa. Opintojakso arvioidaan vaadittujen tuotosten perusteella.

Arviointiperuste: 0-5

Edeltävät opinnot

Alempi korkeakoulututkinto ja kolmen vuoden työkokemus

Yhteystiedot

averko@centria.fi

Seuraa meitä somessa: