Hyvinvointiyrittäjyyden perusteet / AVE1014 K19/1 RYHMÄ ON TÄYNNÄ!!

Koulutus alkaa
30.1.2019
Koulutus päättyy
20.3.2019
Haku alkaa
19.11.2018
Haku päättyy
4.12.2018
Hinta (ei koske muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoita eikä väyläopiskelijoita)
10,00 €
Laajuus
1 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Hyvinvointiyrittäjyyden perusteet  -opintojakso painottuu hyvinvointiyrittäjyyden kokonaiskuvaan ja opintojaksolla etsitään vastauksia muun muassa kysymyksiin: Millaisena hyvinvointiyrittäjyys näyttäytyy tänä päivänä ja mitkä ovat sen yhteistyön haasteet lähitulevaisuudessa? Pohdimme yksin ja yhdessä, millaisia edellytyksiä hyvinvointialan yrittäjäksi ryhtyvältä vaaditaan. Muina sisältöinä ovat hyvinvointialan yritysmuodot sekä hyvinvointiyrityksen perustamiseen liittyvät perusasiat: sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö sekä tarvittavat luvat yrityksen perustamiseen. Opintojaksoon sisältyy yrittäjien ja asiantuntijoiden haastatteluja ja videoklippejä.

Opintojakson tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelijalla on käsitys hyvinvointialan yrittäjyyden erityispiirteistä ja hyvinvointiyrityksen perustamiseen liittyvistä perusasioista. Opiskelijalla on perusvalmiudet yritystoiminnan suunnitteluprosessiin ja perustiedot hyvinvointiyrittäjyydestä.- Opiskelija pystyy muodostamaan kokonaiskäsityksen hyvinvointialan yrittäjyydestä ja yrittäjyyteen liittyvistä erityispiirteistä sekä mahdollisuuksista tuottaa palveluita asiakaslähtöisesti.- Opiskelija on perehtynyt hyvinvointiyrittäjyyden ja -yrityksen toimintaympäristöön sekä toimintaedellytyksiin.- Opiskelijalle on muodostunut käsitys, miten voi tukea asiakkaiden hyvinvointia yrittämällä yksin tai verkostoituen muiden toimijoiden kanssa.

Opintojakson kohderyhmä

Opintojakson kohderyhmänä ovat kaikki hyvinvointialan yrityksen perustamista suunnittelevat tai muuten hyvinvointialasta kiinnostuneet. Opintojakso soveltuu erityisen hyvin myös yrittäjille, jotka haluavat tietoa hyvinvointiyrittäjyydestä ja sen mahdollisuuksista yrittäjyyssektorilla. Opinnot antavat hyvän mahdollisuuden verkostoitua muiden hyvinvointialan yrittäjien kanssa. Hyvinvointiyrittäjyyden perusteet -opintojakso sisältyy Centria-ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden opintoihin osana sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyttä

Opetusmenetelmät

 

Opintojakso arvioidaan asteikolla Suoritettu (S) - Hylätty (0). Suoritusmerkinnän saamiseksi opiskelijan on oltava opintojaksolla aktiivinen ja suoriuduttava opinnoistaan vähintään arvosanan Hyvä 3 -tasoisesti.

Yhteystiedot

averko@centria.fi  

Seuraa meitä somessa: