Järjestö- ja nuorisotyö, Ylempi AMK, Arvot ja etiikka kasvatustyössä, kevät 2022

Koulutus alkaa
3.1.2022
Koulutus päättyy
31.5.2022
Haku alkaa
2.8.2021
Haku päättyy
15.12.2021
Hinta
50 €, opintojakso on maksuton yhteistyökorkeakoulujen opiskelijoille
Laajuus
5 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Opintojakson sisältö
Keskeiset arvoteoriat ja suomalaisten arvoja koskeva tutkimus.
Etiikan traditiot ja niiden vaikutus kasvatus- ja nuorisotyöhön
Luterilainen etiikka ja sen sovelluksia työelämässä.
Ympäristökysymysten, kestävän kehityksen ja globalisaation vaikutukset järjestö- ja nuorisotyöhön.

Opintojakson tavoitteet

Ymmärrät arvojen määrittelyn ja keskeisten arvoteorioiden sisällön.
Tunnistat arvojen ja etiikan painotukset järjestö- ja nuorisotyön kehittämistä koskevassa keskustelussa.
Osaat analysoida populaaria arvopuhetta arvoteorioiden valossa.
Osaat soveltaa kestävän kehityksen periaatteita järjestö- ja nuorisotyöalan kehittämistyössä.

Opintojakson kohderyhmä

Opintojakso on osa Järjestö- ja nuorisotyön ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon teologisia opintojaksoja. Voidaksesi osallistua ylemmän amk-tutkinnon opintoihin, sinulla tulee olla suoritettuna amk-tutkinto sekä kaksi vuotta alan työkokemusta.

Opintojakson aikataulua

Alkaa 3.1.2022, päättyy 31.5.2022.

Kouluttajat / tutoropettaja

TM Emilia Teerikangas

Edeltävät opinnot

Amk-tutkinto sekä kaksi vuotta alan työkokemusta.

Yhteystiedot

Ilmoittautuminen viimeistään 15.12. Hae koulutukseen -linkin kautta. Linkki on käytettävissä tällä sivulla 2.8. alkaen.


Lisätietoja: TT, YTM, koulutusalapäällikkö Vesa Nuorva, Centria-ammattikorkeakoulu, puh. 044 449 2640, vesa.nuorva@centria.fi

Seuraa meitä somessa: