Kommunicera på svenska / AVA1001 S17/1

Koulutus alkaa
27.9.2017
Koulutus päättyy
7.12.2017
Haku alkaa
1.8.2017
Haku päättyy
10.9.2017
Hinta
30,00 €
Laajuus
3 op

Opintojakson yleiskuvaus

 

Opintojakso on jaettu kuuteen teemaan, joissa osallistujat eri teemojen kautta oppivat ruotsin kielen keskeistä sanastoa sekä tutustuvat Ruotsin kulttuuriin.Teemat ovat rupattelu, itsensä esitteleminen, työ- ja liike-elämä, messu- ja asiakaspalvelutilanteet,  sähköpostin kirjoittaminen, tapahtuman suunnittelu ja lehdistötilaisuuden pitäminen.

Näitä teemoja harjoitellaan kirjallisilla ja suullisilla tehtävillä.Opiskelija palauttaa opettajalle säännöllisesti tehtäviä Optimaan ja suullinen vuorovaikutus tapahtuu Optimaan sisältyvän ääni- tai videotallenteen avulla.

Opintojakson tavoitteet

 

Opiskelija selviytyy hyvin arkisissa työhön ja vapaa-aikaan liittyvissä viestintätilanteissa. Opiskelija ymmärtää puhuttua yleisluonteista ja oman eritysalansa kieltä. Hän pystyy lukemaan yleisiä aiheita koskevia ja oman erityisalansa tekstejä sekä laatimaan ammatillisia kirjallisia viestejä.

Opintojakson kohderyhmä

Kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka haluavat oppia käyttämään ruotsin kieltä suullisesti ja kirjallisesti arki- ja työelämän tilanteissa. Opintojakso ei sovellu ensimmäiseksi ruotsin kielen opintojaksoksi.

Centria-ammattikorkeakoulussa opintojakso hyväksytään vapaasti valittaviin opintoihin.

Opetusmenetelmät

 

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Hyväksytty suoritus edellyttää, että osallistuja suorittaa opintojaksoon liittyvät tehtävät.

Yhteystiedot

averko@centria.fi

Seuraa meitä somessa: