Kommunicera på svenska / AVA1001 S19/1 / OPINTOJAKSO TÄYNNÄ!

Koulutus alkaa
2.10.2019
Koulutus päättyy
11.12.2019
Haku alkaa
2.9.2019
Haku päättyy
9.9.2019
Hinta (ei koske muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoita eikä väyläopiskelijoita)
30,00 €
Laajuus
3,00
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

 

Opintojakso on jaettu kuuteen teemaan, joissa osallistujat eri teemojen kautta oppivat ruotsin kielen keskeistä sanastoa sekä tutustuvat Ruotsin kulttuuriin.Teemat ovat rupattelu, itsensä esitteleminen, työ- ja liike-elämä, messu- ja asiakaspalvelutilanteet,  sähköpostin kirjoittaminen, tapahtuman suunnittelu ja lehdistötilaisuuden pitäminen.

Näitä teemoja harjoitellaan kirjallisilla ja suullisilla tehtävillä.Opiskelija palauttaa opettajalle säännöllisesti tehtäviä Optimaan ja suullinen vuorovaikutus tapahtuu Optimaan sisältyvän ääni- tai videotallenteen avulla.

Opintojakson tavoitteet

 

Opiskelija selviytyy hyvin arkisissa työhön ja vapaa-aikaan liittyvissä viestintätilanteissa. Opiskelija ymmärtää puhuttua yleisluonteista ja oman eritysalansa kieltä. Hän pystyy lukemaan yleisiä aiheita koskevia ja oman erityisalansa tekstejä sekä laatimaan ammatillisia kirjallisia viestejä.

Opintojakson kohderyhmä

Kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka haluavat oppia käyttämään ruotsin kieltä suullisesti ja kirjallisesti arki- ja työelämän tilanteissa. Opintojakso ei sovellu ensimmäiseksi ruotsin kielen opintojaksoksi.

Centria-ammattikorkeakoulussa opintojakso hyväksytään vapaasti valittaviin opintoihin.

Opetusmenetelmät

 

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Hyväksytty suoritus edellyttää, että osallistuja suorittaa opintojaksoon liittyvät tehtävät.

Yhteystiedot

averko@centria.fi

Seuraa meitä somessa: