Lapsivaikutusten arviointi (lapsi-, nuoriso- ja perhevaikutusten arviointi) -syventävä koulutus

Koulutus alkaa
26.11.2019
Koulutus päättyy
26.11.2019
Haku alkaa
17.6.2019
Haku päättyy
18.11.2019
Hinta
150€ /hlö (+alv 24%)
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Toimitko sinä työssäsi lasten, nuorten, perheiden kanssa tai valmisteletko päätöksiä heille suunnatuista palveluista? Pohditko mitä vaikutuksia palveluissa tapahtuvilla muutoksilla tai niihin suunnatuilla päätöksillä on?

Jatkuvasti tehdään erilaisia ja eritasoisia päätöksiä, jotka koskettavat lapsia, nuoria ja perheitä. Mitä seurauksia ja vaikutuksia näillä päätöksillä on lasten ja nuorten sekä perheiden elämään, tulisi selvittää ennakkoon ennen päätöksentekoa. Lapsivaikutusten arviointi on työväline vaikutuksien selvittämiseen ja se perustuu lapsen oikeuksien sopimukseen.

Pääministeri Rinteen hallitusohjelman (s. 145) lapsiperhestrategia perustuu tietoon ja tutkimukseen sekä edistää lapsen oikeuksien sopimuksen toimeenpanoa ja jossa hallitus sitoutuu arvioimiaan päätösten lapsivaikutuksia, edistämään lasten hyvinvoinnin tietopohjan vahvistamista sekä lasten ja nuorten osallisuutta. Lapsiperhestrategian tavoitteisiin sitoutetaan valtion ohella myös muut julkiset toimijat, etenkin kunnat ja kuntayhtymät, korkeakoulut ja opetuksen järjestäjät, järjestöt, seurakunnat sekä elinkeinoelämä ja valmistelutyössä hyödyntää esimerkiksi Lapsen aika 2040 -raporttia. Kyseisessä raportissa on nostettu lapsivaikutusten arviointi yhdeksi johtamisen työvälineeksi, jolla toteutetaan lapsen oikeuksiin sekä tietoon perustuvaa hallintoa ja päätöksentekoa.

Lapsivaikutusten arvioinnin prosessi tulisi aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa päätösesityksen valmistelun alkaessa. Arviointiprosessin oikea aikainen aloitus perustuu päätöstä valmistelevien virkamiesten ja asiantuntijana toimivien henkilöiden taitoon tunnistaa lapsivaikutusten arvioinnin tarve, sekä hahmottaa arviointiprosessi vaikutuksien selvittämiseksi. Arviointiprosessin keskiössä tulee olla lasten, nuorten ja perheiden osallisuus sekä kuuleminen. Arviointi voi edellyttää päätöksen laajuuden mukaan myös monialaista ja poikkihallinnollista tarkastelua.

Osallistumalla syventävään koulutukseen hankit tietoa ja taitoa lapsivaikutusten arvioinnin toteutuksiin sekä linjauksiin.

Kenelle syventävä koulutus on suunnattu (edellyttää lapsivaikutusten arvioinnin perusasioiden tuntemusta)
Erityisesti kuntien, kuntayhtymien, järjestöjen ja seurakuntien toimijoille, virkamiehille ja luottamushenkilöille.

Aika
ti 26.11.2019 klo 9-15

Koulutuksen tavoite
- Auttaa tunnistamaan lapsivaikutusten arviointiin liittyviä tarpeellisia linjauksia organisaatiossa.
- Auttaa hahmottamaan eri laajuisten lapsivaikutusten arviointien prosesseja (suppea, kattava ja laaja) ja niiden edellytyksiä.
- Auttaa omaksumaan malleja ja työvälineitä lapsivaikutusten arvioinnin suunnitteluun ja toteutukseen.

Koulutuksen sisältö
- Lyhyt kertaus lapsivaikutusten arvioinnin perusteista (edellyttää osallistujilta näiden tuntemista ja hallintaa).
- Käsitellään menneitä ja tulevia päätöksiä omalla toimialalla sekä oman organisaation mahdollisia/tarvittavia linjauksia lapsivaikutusten arvioinnin osalta.
- Harjoitellaan lapsivaikutusten arvioinnin laajuuden tunnistamista sekä prosessin hahmotusta konkreettisilla esimerkeillä.
- Tehdään lapsivaikutusten arvioinnin suunnitelma sekä tunnistetaan tarvittavat menetelmät ja aikataulutus.

Koulutuksen toteutustapa
Esittelynä ja pienryhmätyöskentelynä, sisältää ennakkotehtävän.

Palautteet/parhaat kokemukset koulutukseen aikaisemmin osallistuneilta:
”Hyvää konkreettista apua miten vaikutuksia kokonaisvaltaisesti arvioidaan”
”Yleisesti ottaen kokonaisuus hyvä. Käytännön esimerkit”


Paikka
Campus Allegro, Runeberginkatu 8, Pietarsaari

Hinta
150€ /hlö (+alv 24%), sisältää aamu- ja iltapäiväkahvit, sekä todistuksen koulutukseen osallistumisesta. Lounas on omakustanteinen.

Kouluttajat
Katja Kivioja os. Hakola, EVAus-palvelut Kivioja (isomman ryhmän kanssa myös Teija Roiha, Soite)

Kivioja (sosionomi YAMK) toimii yrittäjänä toteuttaen lapsivaikutusten arviointeja ja siihen liittyviä koulutuksia (www.evaus.fi). Nykyään hän toimii myös Keski-Pohjanmaan lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) muutosagenttina. Aikaisemmin hän on toiminut sosiaaliohjaajana, osallisuusasiantuntijana sekä erityisasiantuntijana LAPE:ssa. Kiviojalla on laajaa kokemusta ja tietoa lasten, nuorten sekä perheiden palveluista kunta-, sote- ja järjestötoimijoiden näkökulmasta. Hän on toteuttanut useamman lapsivaikutusten arvioinnin Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitelle ja ollut mukana kansallisesti kehittämässä lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönottoa. Kivioja ottaa koulutuksessa huomioon osallistujien taustaorganisaationäkökulman ja heidän vastuualueelleen sijoittuvat tarpeet lapsivaikutusten arvioinnista. Hän käyttää koulutuksissaan osallistavaa työotetta ja konkretisoi aihetta käytännön läheisesti.

 

Ilmoittautuminen alla olevan linkin kautta tai:
koulutussihteeri Riikka Store, puh. 044 7250 402, riikka.store@centria.fi
koulutuspäällikkö Kirsi Vuotila, puh. 040 6324 341, kirsi.vuotila@centria.fi  

Peruutusehdot
Ilmoittautumisen voi perua maksutta viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tulleista peruutuksista veloitamme 50% osallistumismaksusta. Peruuttamattomasta koulutuspaikasta veloitamme koulutuksen hinnan.
Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Koulutuksen toteutuminen vahvistetaan ilmoittautumisajan päätyttyä.

Hae koulutukseen

Seuraa meitä somessa: